DIUMENGE QUINT

DIUMENGE    QUINT     DURANT    L'ANY:

 

 

SORTIR A LES PERIFÈRIES

José Antonio Pagola.

Jesús dóna a conèixer amb dues imatges audaces i sorprenents el que pensa i espera dels seus seguidors. No han de viure pensant sempre en els seus propis interessos, el seu prestigi o el seu poder. Tot i que són un grup petit enmig del vast Imperi de Roma, han de ser la “sal” que necessita la terra i la “llum” que li fa falta al món.

“Vosaltres sou la sal de la terra”. La gent senzilla de Galilea capta espontàniament el llenguatge de Jesús. Tothom sap que la sal serveix, sobretot, per donar sabor al menjar i per preservar els aliments de la corrupció. De la mateixa manera, els deixebles de Jesús han de contribuir que la gent assaboreixi la vida sense caure en la corrupció.

“Vosaltres sou la llum del món”. Sense la llum del sol, el món es queda a les fosques i no podem orientar-nos ni gaudir de la vida enmig de les tenebres. Els deixebles de Jesús poden aportar la llum que necessitem per orientar-nos, aprofundir en el sentit últim de l’existència i caminar amb esperança.

Les dues metàfores coincideixen en una cosa molt important. Si roman aïllada en un recipient, la sal no serveix per a res. Només quan entra en contacte amb els aliments i es dissol amb el menjar, pot donar gust al que mengem. El mateix succeeix amb la llum. Si roman tancada i oculta, no pot il•luminar ningú. Només quan està enmig de les tenebres pot il•luminar i orientar. Una Església aïllada del món no pot ser ni sal ni llum.

El Papa Francesc ha vist que l’Església viu avui tancada en si mateixa, paralitzada per les pors, i massa allunyada dels problemes i sofriments com per donar sabor a la vida moderna i per oferir-li la llum genuïna de l’Evangeli. La seva reacció ha estat immediata: “Hem de sortir cap a les perifèries”.

El Papa insisteix una i altra vegada: “Prefereixo una Església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, que una Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una Església preocupada per ser el centre i que acaba clausurada en un embolic d’obsessions i de procediments”.

La crida de Francesc s’adreça a tots els cristians: “No podem quedar-nos tranquils en espera passiva en els nostres temples”. “L’Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la trobada amb la cara de l’altre”. El Papa vol introduir a l’Església el que ell anomena “la cultura de la trobada”. Està convençut que “el que necessita avui l’església és capacitat de guarir ferides i donar escalf als cors”.

 

 

 

Salir a las periferias

 

Jesús da a conocer con dos imágenes audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de sus seguidores. No han de vivir pensando siempre en sus propios intereses, su prestigio o su poder. Aunque son un grupo pequeño en medio del vasto Imperio de Roma, han de ser la “sal” que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al mundo.

“Vosotros sois la sal de la tierra”. Las gentes sencillas de Galilea captan espontáneamente el lenguaje de Jesús. Todo el mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción. “Vosotros sois la luz del mundo”. Sin la luz del sol, el mundo se queda a oscuras y no podemos orientarnos ni disfrutar de la vida en medio de las tinieblas. Los discípulos de Jesús pueden aportar la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido último de la existencia y caminar con esperanza.

Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas puede iluminar y orientar. Una Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz.

El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy encerrada en sí misma, paralizada por los miedos, y demasiado alejada de los problemas y sufrimientos como para dar sabor a la vida moderna y para ofrecerle la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido inmediata: “Hemos de salir hacia las periferias”.

El Papa insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrase a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.

La llamada de Francisco está dirigida a todos los cristianos: “No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. “El Evangelios nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro”. El Papa quiere introducir en la Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”.

José Antonio Pagola

 

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.