DIUMENGE VUITÈ

8º DIUMENGE  DURANT   L'ANY

2   març    2014

NO A LA IDOLATRIA DEL DINER

José Antonio Pagola.

El Diner, convertit en ídol absolut, és per a Jesús el major enemic d’aquest món més digne, més just i més solidari que vol Déu. Ja fa vint segles que el Profeta de Galilea va denunciar de manera rotunda que el culte al Diner serà sempre el major obstacle que trobarà la Humanitat per progressar cap a una convivència més humana.

La lògica de Jesús és aclaparadora: “No podeu servir alhora Déu i el diner”. Déu no pot regnar en el món i ser Pare de tots, sense reclamar justícia per als que són exclosos d’una vida digna. Per això, no poden treballar per aquest món més humà volgut per Déu aquells que, dominats per l’ànsia d’acumular riquesa, promouen una economia que exclou els més febles i els abandona a la fam i la misèria.

És sorprenent el que està succeint amb el Papa Francesc. Mentre els mitjans de comunicació i les xarxes socials que circulen per internet ens informen, amb tota mena de detalls, dels gestos més petits de la seva personalitat admirable, s’oculta de manera vergonyosa la seva crida més urgent a tota la Humanitat: “No a una economia de l’exclusió i la iniquitat. Aquesta economia mata”.

No obstant això, Francesc no necessita llargues argumentacions ni profundes anàlisis per exposar el seu pensament. Sap resumir la seva indignació en paraules clares i expressives que podrien obrir l’informatiu de qualsevol telenotícies, o ser titular de la premsa en qualsevol país. Només alguns exemples.

“No pot ser que no sigui notícia que mori de fred un ancià que viu al carrer i que sí ho sigui la caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar que es llenci menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat”.

Vivim “en la dictadura d’una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà”. Com a conseqüència, “mentre els guanys d’uns pocs creixen exponencialment, els de la majoria es queden cada vegada més lluny del benestar d’aquesta minoria feliç”.

“La cultura del benestar ens anestesia, i perdem la calma si el mercat ofereix alguna cosa que encara no hem comprat, mentre totes aquesta vides trencades per falta de possibilitats ens semblen un espectacle que de cap manera ens altera”.

Com ha dit ell mateix: “aquest missatge no és marxisme sinó Evangeli pur”. Un missatge que ha de tenir ressò permanent a les nostres comunitats cristianes. El contrari podria ser signe del que diu el Papa: “Ens estem tornant incapaços de compadir-nos dels clams dels altres, ja no plorem davant el drama dels altres”.

 

 

 

 

 

 

 

NO  IDOLATRAR  ELS DINERS

EL Dinero, convertido en ídolo absoluto, es para Jesús el mayor enemigo de ese mundo más digno, justo y solidario que quiere Dios. Hace ya veinte siglos que el Profeta de Galilea denunció de manera rotunda que el culto al Dinero será siempre el mayor obstáculo que encontrará la Humanidad para progresar hacia una convivencia más humana.

La lógica de Jesús es aplastante: “No podéis servir a Dios y al Dinero”. Dios no puede reinar en el mundo y ser Padre de todos, sin reclamar justicia para los que son excluidos de una vida digna. Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más humano querido por Dios los que, dominados por el ansia de acumular riqueza, promueven una economía que excluye a los más débiles y los abandona en el hambre y la miseria.

Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. Mientras los medios de comunicación y las redes sociales que circulan por internet nos informan, con toda clase de detalles, de los gestos más pequeños de su personalidad admirable, se oculta de modo vergonzoso su grito más urgente a toda la Humanidad: “No a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata”.

Sin embargo, Francisco no necesita largas argumentaciones ni profundos análisis para exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en palabras claras y expresivas que podrían abrir el informativo de cualquier telediario, o ser titular de la prensa en cualquier país. Solo algunos ejemplos.

“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de la calle y que sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es iniquidad”.

Vivimos “en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”. Como consecuencia, “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.

“La cultura del bienestar nos anestesia, y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esa vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un espectáculo que de ninguna manera nos altera”.

Como ha dicho él mismo: “este mensaje no es marxismo sino Evangelio puro”. Un mensaje que tiene que tener eco permanente en nuestras comunidades cristianas. Lo contrario podría ser signo de lo que dice el Papa: “Nos estamos volviendo incapaces de compadecernos de los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás”.

José Antonio Pagola

 

 

 

 

 

LA   QUARESMA:

Dimecres dia 5 comença la Quaresma. Es dia de dejuni i abstinència. El matí a les 8 hi haurà celebració a la Parròquia dels Dolors amb imposició de cendra. El vespre, com venim fent els darrers anys,  tendrem una única celebració a les 20 h. en el Convent de S. Vicenç Ferrer. Estau tots convidats a participar-hi.

Divendres dia 7, hi haurà una conferència a càrrec del Sr. Bisbe. Serà a la Parròquia de Crist Rei a les 20 h. És un acte obert a tothom. Aquest dia se suprimeixen les misses de S. Pau i dels Dolors, a no ser que hi hagués funeral.

Diumenge dia 9, hi ha una trobada de Confraries a Lluc. A les 11 se celebrarà missa a la basílica; la presidirà el Sr. Bisbe. A les 12’30 presentació a l’Acolliment de les xerrades quaresmals i a les 15’30 Via Crucis en els Misteris. Des de Manacor els confrares hi aniran en autocar. La sortida és a les 9 dels llocs de costum i el retorn a les 17 h. El preu és de 8 €. Els confrares que desitgin participar-hi es poden posar en contacte amb la seva Confraria.

Esta entrada fue publicada en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.