TEMPS DURANT L’ANY

 

FESTA   DEL   "BAPTISME"   DEL   SENYOR

COMUNICACIONS:

 

-Dilluns dia 9 comencen els actes en honor de sant Antoni, amb la presentació del programa de festes. L’acte de presentació serà al saló parroquial de Can Vallespir a les 20’30 h.

 

– El dimecres dia 11 i el diumenge dia 15 hi haurà assaig de completes a la Parròquia dels Dolors a les 20’30 h. Convé que hi participeu tots els que pensau venir a les completes perquè així ho podrem viure amb més sentit.

 

– Dijous dia 12 hi haurà una hora de pregària amb exposició del Santíssim a la capella de les religioses de la Puresa. Organitza el grup d’Adoració Nocturna. L’acte comença a les 20’30 h. i està obert a tothom.

 

 

 

 

UNA   ETAPA   NOVA

Abans  de   contar  l’activitat   profètica,  els  evangelistes  ens   parlen d’una   experiència  que   transformarà  radicalment   la   vida   de   Jesús.  Després  de  ser  batejat  per   Joan,  Jesús   se   sent  el   Fill  estimat  de   Déu,    habitat  plenament pel   seu   Esperit.   Animat  per   aquest   Esperit,  Jesús  se   posa   en   camí   per   a   anuncia   a   tots   amb  la   seva   vida   i   el   seu   missatge  la   Bona   Nova   d’un  Déu   amic   i   salvador  de   l’esser   humà.

No  és   estrany  que,  quan   ens   convida   a   viure   els   pròxims   anys “una  nova   etapa   evangelitzadora”,  el   papa   ens   recordi   que   l’Església   necessita   més   que   mai   “evangelitzadors  d’Esperit”.   Sap   molt   bé   que   només   l’Esperit   de   Jesús   ens   pot   donar   força   per   a   posar   en   marxa  la   conversió   radical  que   necessita   l’Església.   ¿Per   quins   camins?

Aquesta  renovació  de   l’Església  solament   pot  néixer  de   la   novetat   de  l’Evangeli.  El  papa   ens   convida a   escoltar   també   avui  el   mateix   missatge   que   Jesús   proclamava   oels   camins   de   Galilea,   no   un   altre   diferent.  Hem  de   “tornar  a   la   font  per   a   recuperar   la   frescor  original  de   l’Evangeli”.   Només   així  “podrem   rompre   esquemes   avorrits   en   els   quals   pretenem    tancar   a   Jesucrist”.

El   papa  pensa  en   una   renovació  radical  “que  no   pot   deixar   les   coses   com    estan;  ja   que   no   serveix  una   simple  administració”.   Per   això   ens   demana   abandonar   el   criteri   còmode  pastoral   del   “sempre   s’ha   fet   així”   i   insisteix   un   cop   i   un   altre:  “Us   convido   a   tots   a   ser   audaços  i   creatius   en   aquesta   tasca   de   repensar   els   objectius,   les   estructures,   l’estil   i   els   mètodes   evangelitzadors  de   les   pròpies   comunitats”.  

Francesc   cerca   una   Església   en   la   qual  sols  preocupi  comunicar  la   Bona   Nova   de   Jesús   al   món  actual.  “Més   que  la   por   a   equivocar-nos  espero  que  ens   mogui   la   por   a   tancar-nos   en   estructures   que   ens   donen   una   falsa   contenció,  en   normes  que  ens   fan  jutges   implacables,   en   costums   on  sentir-nos   tranquils,   mentre   a   fora   hi  ha   molts   que   tenen   fam  i   Jesús   ens   ho   diu   sense   cansar-se: Doneu-los   vosaltres   per   menjar”.

El  papa   ens   crida   a  construir   “una   Església   amb   les   portes   obertes”,    ja  que   l’alegria   de   l’Evangeli  és   per   a  tots   i   no   exclou   ningú.   

¡Quina   algria   poder   escoltar   dels   seus   llavis   una   visió  d’Església   que   recobre   l’Esperit   més   genuí   de  Jesús  trencant   actituds  molt   arraigades    durant   segles!  “Sovint   ens   comportem   com   a   controladors   de   la   gràcia   i   no   “facilitadors” . L’Església   no   és   una   “duana”,  és   la   casa   del   Pare,  on   hi   ha   lloc  per  a  tots”.

baptismejesus

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.