Caritas

Informació sobre aquesta entitat.
Col.lecta NADAL 2.011
2. 731’50 euros Parròquia Ntra.Sra. dels Dolors
932’16 ” Parròquia de Crist Rei
857’57 ” Parròquia de Sant Pau

4.521’23 euros TOTAL