Benvingut a la pàgina de l'Església de Manacor !

Navega per els diferents menús i consulta tota la informació sobre l'Església de Manacor (misses, catequesi, despatx...)

Esperam que sigui del teu grat!

 

SETMANA SANTA – ABRIL 2020

CARREGAR LA  CREU…

Necessitats de veritat, amor i esperança

Diumenge de Rams


 

La nostra societat continua necessitant urgentment veritat i amor. Hem de concretar les seves exigències entre nosaltres. Aquells que carreguen amb el pecat de tots i continuen lluitant fins al final per posar amor i veritat entre els homes.- generen esperança.

No tota vida és motiu d’esperança, però sí que ho és aquesta vida de Jesús, que per amor pren damunt seu la creu i la mort. Quina esperança generem nosaltres?

 

DIUMENGE  DE   RAMS

Entrada de Jesús a Jerusalem

(Mc 11,1-10; Lc 19,28-38; Jn 12,12-19)

21

1 Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles 2 amb aquest encàrrec:

–Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu una somera fermada, amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me'ls. 3 Si algú us preguntava res, responeu-li: "El Senyor els ha de menester, però de seguida els tornarà."

4 Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta:

Digueu a la ciutat de Sió:

Mira el teu rei que ve cap a tu;

arriba humilment,

muntat en una somera i en un pollí,

fill d'un animal de càrrega.

6 Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: 7 portaren la somera i el pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. 8 Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; d'altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el terra. 9 La gent que anava davant d'ell i els qui seguien darrere cridaven:

— Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!

10 Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va inquietar, i preguntaven:

–Qui és aquest?

11 La multitud responia:

–Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.

 

 

 

 

 

VIA  CRUCIS       (clicar)

 

CELEBRACIÓ

Publicado en Catequesi infantil, Comunicacions Generals, Pagina Principal | Deja un comentario

PREGÀRIA EN TEMPS DE CRISI – TERCERA SETMANA

 

PARRÒQUIES DE MANACOR

ANGELUS PER LA QUARENTENA

En el nom del Pare …..

V. L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
R. I concebé per obra de l’Esperit Sant.

Déu vos salve, Maria,

V. Sóc l’esclava del Senyor.
R. Que es compleixin en mi les teves paraules.

Déu vos salve, Maria…

V. I la Paraula es va fer carn.
R. I habità entre nosaltres.

Déu vos salve, Maria…

V. Pregueu per noltros, Santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Oh Maria, Tu resplandeixes sempre en el nostre camí com a signe de salvació i esperança. Nosaltres ens encomanam a Tu, salut dels malalts, que davant la Creu vares ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la teva fe. Tu, Salvació de tots els pobles, saps el que necessitam i estam segurs que proveiràs perquè, com a Canà de Galilea, pugui tornar l'alegria i la festa després d'aquest moment de prova.

Ajuda'ns, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha pres sobre si els nostres sofriments. I ha pres sobre si els nostres dolors per portar-nos, a través de la Creu, a la joia de la Resurrecció. Amén.

Sota el vostre mantell, cercam refugi, Santa Mare de Déu. No menyspreïs les súpliques dels qui estam en la prova i deslliurau-nos de tot perill, oh Verge gloriosa i beneïda! Que el Senyor us beneeixi, us guardi i us doni la pau!

PARENOSTRE…

 

 

DILLUNS   30  MARÇ   2020  VIDEO

DIMARTS 31  MARÇ  2020  VIDEO

DIMECRES 1  ABRIL  2020  VIDEO

DIJOUS  2 ABRIL  2020  VIDEO

DIVENDRES 3  ABRIL  2020 VIDEO

DISSABTE  4 ABRIL 2020  VIDEO

DIUMENGE RAMS 

 

 

 

Publicado en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals, Pagina Principal | Deja un comentario

TEMPS DE QUARESMA – V DIUMENGE

Diumenge  encara  sense  "Misses  amb  fidels"

 

 

5º diumenge de Quaresma (A)

EVANGELI

 

Jo soc la resurrecció i la vida.

+ Lectura del sant evangeli segons sant Joan 11, 1-45

 • La mort de Llàtzer

  1 Un home que es deia Llàtzer estava malalt. Era de Betània, el poble de Maria i de la seva germana Marta. 2 Maria era la qui va ungir el Senyor amb perfum i li eixugà els peus amb els cabells. Llàtzer, el malalt, era el seu germà.

  3 Les dues germanes enviaren a dir a Jesús:

  –Senyor, aquell que estimes està malalt.

  4 Jesús, en sentir-ho, digué:

  –Aquesta malaltia no portarà a la mort, sinó a la glòria de Déu: per ella el Fill de Déu serà glorificat.

  5 Jesús estimava Marta i la seva germana i Llàtzer. 6 Però quan va sentir que Llàtzer estava malalt, es va quedar encara dos dies al lloc on era. 7 Després digué als deixebles:

  –Tornem a Judea.

  8 Ells li diuen:

  –Rabí, fa poc que els jueus et volien apedregar, i ara tornes a anar-hi?

  9 Jesús contestà:

  –¿No són dotze les hores del dia? Els qui caminen de dia no ensopeguen, perquè veuen la llum d'aquest món, 10 però els qui caminen de nit sí que ensopeguen, perquè els manca la llum.

  11 Dit això, va afegir:

  –Llàtzer, el nostre amic, s'ha adormit, però vaig a despertar-lo.

  12 Els deixebles li digueren:

  –Senyor, si s'ha adormit, es posarà bo.

  13Jesús es referia a la mort de Llàtzer, però ells es pensaven que parlava del son natural. 14 Llavors Jesús els digué obertament:

  –Llàtzer és mort, 15 i m'alegro de no haver estat allí: serà en profit vostre, perquè cregueu. Però ara, anem a trobar-lo!

  16 Tomàs, l'anomenat Bessó, va dir als altres deixebles:

  –Anem-hi també nosaltres i morim amb ell!

   

  Jesús és la resurrecció i la vida

  17Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia quatre dies. 18 Betània és a prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, 19 i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a Marta i Maria per la mort del seu germà. 20 Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre'l. Maria es quedà a casa.21 Marta digué a Jesús:

  –Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort, el meu germà.22 Però, fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis.

  23Jesús li diu:

  –El teu germà ressuscitarà.

  24Marta li respon:

  –Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia.

  25Li diu Jesús:

  –Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; 26 i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho creus, això?

  27 Ella li respon:

  –Sí, Senyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món.

  El dol per Llàtzer

  28Havent dit això, Marta se'n va anar a cridar la seva germana Maria i li digué en veu baixa:

  –El Mestre és aquí i et crida.

  29 Ella, en sentir-ho, s'aixecà corrents i anà a trobar-lo. 30 Jesús encara no havia entrat al poble, sinó que era a l'indret on Marta l'havia trobat. 31 Els jueus que eren amb Maria a casa per donar-li el condol, quan veieren que s'aixecava corrents i sortia, la seguiren, pensant-se que anava al sepulcre a plorar. 32 Maria va arribar on era Jesús i, en veure'l, se li llançà als peus i li digué:

  –Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort, el meu germà.

  33 Quan Jesús veié que ella plorava i que ploraven també els jueus que l'acompanyaven, es va commoure interiorment i es contorbà. 34 Llavors preguntà:

  –On l'heu posat?

  Li diuen:

  –Senyor, vine i ho veuràs.

  35 Jesús començà a plorar. 36 Els jueus deien:

  –Mireu com l'estimava.

  37 Però alguns replicaren:

  –Ell, que va obrir els ulls al cec, ¿no hauria pogut fer que aquest home no morís?

  38 Jesús, commogut altra vegada, va arribar al sepulcre. Era una cova tancada amb una llosa.

  La resurrecció de Llàtzer

  39 Jesús digué:

  –Traieu la llosa.

  Marta, la germana del difunt, li diu:

  –Senyor, després de quatre dies, ja deu fer fortor.

  40 Li respon Jesús:

  –¿No t'he dit que, si creus, veuràs la glòria de Déu?

  41 Llavors van treure la llosa. Jesús alçà els ulls i digué:

  –Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. 42 Ja sé que sempre m'escoltes, però ho dic per la gent que m'envolta, perquè creguin que tu m'has enviat.

  43 Havent dit això, cridà amb tota la força:

  –Llàtzer, surt a fora!

  44 I el mort sortí, lligat de peus i mans amb benes d'amortallar, i la cara lligada amb un mocador. Jesús els diu:

  –Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.

  Paraula de Déu.

   

   

 

 

DESCANSAR  EN  EL  MISTERI  DE   LA  MISERICÒRDIA  DE  DÉU  (clicar)

 

 

Publicado en Comunicacions Generals, Pagina Principal | Deja un comentario

PREGÀRIA EN TEMPS DE CRISI – SEGONA SETMANA

Parròquies de Manacor    facebook

 

( INTRODUCCIÓ   I  EXPLICACIONS  A  "ENTRADA"  del  17  març 2020

 DIUMENGE   22 – març  – 2020  CELEBRACIÓ    (fou  censurat)

COMUNICAT DEL BISBAT DE MALLORCA

     Una setmana després de la declaració de l’Estat d’Alarma per part del govern d’Espanya, i vist l’agreujament de la situació a causa del contagi del coronavirus, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, decreta el tancament de totes les esglésies, capelles i llocs de culte per tal d’evitar contactes innecessaris i conseqüentment la propagació dels contagis.

     Es tracta d’una passa més, dolorosa però necessària, a les adoptades ja prèviament, que va en la línia de facilitar que la gent es quedi a casa i col·laborar en l’esforç per, units, Cal destacar que l’atenció pastoral i espiritual a les comunitats queda assegurada, a través d’altres mitjans telemàtics o via telefònica. Igualment, els serveis assistencials, com Càritas i tants d’altres, continuen oferint els seus serveis i intensificant el treball de seguiment i acompanyament individualitzat a nivell telefònic.

     L’acompanyament a les famílies als tanatoris i cementiris es continuarà fent d’acord a les mesures sanitàries i de seguretat que s’hi han establert.

     Com ja s’ha indicat anteriorment, a més de seguir potenciant les mostres de solidaritat envers els més necessitats i treballar a favor del bé de tots, es demana als fidels que intensifiquin la pregària, i tractin de seguir la Santa Missa a través d'altres mitjans com la ràdio o la televisió.

 

Palma, 22 de març de 2020

 

PARAULES DEL RECTOR     VIDEO

ANGELUS PER LA QUARENTENA

En el nom del Pare …..

V. L’Àngel del Senyor va anunciar a Maria.
R. I concebé per obra de l’Esperit Sant.

Déu vos salve, Maria,

V. Sóc l’esclava del Senyor.
R. Que es compleixin en mi les teves paraules.

Déu vos salve, Maria…

V. I la Paraula es va fer carn.
R. I habità entre nosaltres.

Déu vos salve, Maria…

V. Pregueu per noltros, Santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Oh Maria, Tu resplandeixes sempre en el nostre camí com a signe de salvació i esperança. Nosaltres ens encomanam a Tu, salut dels malalts, que davant la Creu vares ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la teva fe. Tu, Salvació de tots els pobles, saps el que necessitam i estam segurs que proveiràs perquè, com a Canà de Galilea, pugui tornar l'alegria i la festa després d'aquest moment de prova.

Ajuda'ns, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha pres sobre si els nostres sofriments. I ha pres sobre si els nostres dolors per portar-nos, a través de la Creu, a la joia de la Resurrecció. Amén.

Sota el vostre mantell, cercam refugi, Santa Mare de Déu. No menyspreïs les súpliques dels qui estam en la prova i deslliurau-nos de tot perill, oh Verge gloriosa i beneïda! Que el Senyor us beneeixi, us guardi i us doni la pau!

 

DILLUNS   23  MARÇ  2020     VIDEO

DIMARTS    24  MARÇ 2020  VIDEO

DIMECRES  25 MARÇ 2020   VIDEO

DIJOUS  26  MARÇ  2020    VIDEO

DIVENDRES 27 MARÇ 2020  VIDEO

DISSABTE  28  MARÇ 2020  VIDEO

CELEBRACIÓ 29 MARÇ 2020  VIDEO

DIUMENGE  28  MARÇ  2020  VIDEO

Publicado en Catequesi infantil, catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals, Pagina Principal | Deja un comentario

TEMPS DE QUARESMA – DIUMENGE QUART

PRIMER  DIUMENGE  SENSE  MISSES   AMB  FIDELS…

DIUMENGE    (única  celebració,  enllaç a  Video  en  facebook)

 

Creure en la persona

El relat que acabem de llegir i escoltar és llarg i molt detallat. Està pensat i redactat per a desembocar en el moment final i culminant: 

l’acte de fe que fa el cec acabat de curar quan s’agenolla davant de Jesús.

Un acte de fe que no és fe en Déu o en el Fill de Déu, sinó fe en el Fill de l’home.

L’expressió “Fill de l’home” només l’usa Jesús. Ningú més. Fou una novetat que Jesús introduí en aquella cultura. Es tracta d’una expressió semítica: bor’adam: fill d’adam. O el seu equivalent bor’nasa: fill d’home. Adam és el mateix que home. Per tant, 

l’evangeli de Joan redacta un procés molt dur que té com a desenllaç final i conclusió la fe en l’home.

El procés, seguit fil per randa, és terrible. La iniciativa és de Jesús ja que ni es menciona que el cec demanés ser curat. I quan hi comença, a veure, comencen també les dificultats. Els veïns dubten, els seus pares l’abandonen i no volen donar la cara per ell, els dirigents religiosos l’insulten i, finalment, l’excomuniquen. Es tracta, doncs, 

d’un procés de creixent solitud:

l’abandona la societat, el deixa sol la família, i la religió l’excomunica.

Què se’n desprèn de tot plegat? Que 

per creure de veritat s’ha de passar per tot això.

Però, creure en què? creure en qui? en Déu? NO. En el Fill de Déu? Tampoc. Es tracta de 

creure en l’home.

Això és el més difícil, el més problemàtic. Per què? Perquè això requereix un procés de 

despullament de tot allò que ens impedeix coincidir amb l’humà,

creure en l’humà. Els homes estem disposats a posar la nostra fe en el poder, en l’honor, en els diners, en la ciència, en l’esotèric i estrany.

Creiem en els déus, en els ritus, en els miracles, en els sants, en els curanderos, 

en el que sigui

La ruïna de la humanitat està en què no creiem en l’home, en el ser humà.

Per això no el respectem. Per això no el tractem com es mereix. Per això no l’estimem, sigui qui sigui i es porti com es porti. Estem cecs. Vivim encegats.

I els fanàtics de la religió són els enemics més durs de la humanització de l’ésser humà. Vet aquí el decisiu: no prendre’s seriosament la fe en la persona humana. Perquè justament en la persona humana s’hi ha encarnat Déu. 

Per això, a Déu, o el trobem en la persona humana o no el trobarem mai enlloc.

Vet aquí la gran lliçó de l’evangeli d’avui i de sempre.


 

 

4º diumenge de Quaresma (A)

EVANGELI

Hi anà, se rentà, i tornà veient-hi.

+ Lectura del sant evangeli segons sant Joan 9, 1-41

1 Jesús, tot passant, veié un home que era cec de naixement. 2 Els seus deixebles li van preguntar:

–Rabí, qui va pecar perquè nasqués cec: ell o els seus pares?

3 Jesús respongué:

–No ha estat per cap pecat, ni d'ell ni dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les obres de Déu. 4 Mentre és de dia, nosaltres hem de fer les obres del qui m'ha enviat: però ara s'acosta la nit, quan ningú no pot treballar. 5 Mentre sóc al món, sóc la llum del món.

6Dit això, escopí a terra, va fer fang amb la saliva, el va estendre sobre els ulls del cec 7 i li digué:

–Vés a rentar-te a la piscina de Siloè —que vol dir «enviat».

Ell hi va anar, s'hi rentà i tornà veient-hi.

8 Els veïns i els qui sempre l'havien vist captant comentaven:

–Aquest, ¿no és el qui s'asseia a demanar caritat?

9 Uns deien:

–Sí que és ell.

Altres contestaven:

–No és pas ell: és un que s'hi assembla.

Ell digué:

–Sóc jo mateix.

10Llavors li preguntaren:

–Doncs com és que se t'han obert els ulls?

11 Ell respongué:

–Aquell home que es diu Jesús ha fet fang, me l'ha estès sobre els ulls i m'ha dit: "Vés a Siloè i renta-t'hi." Jo hi he anat, m'he rentat i ara hi veig.

12 Li digueren:

–On és, aquest home?

Respongué:

–No ho sé.

Discussió amb els fariseus

13 Dugueren als fariseus el qui abans era cec. 14 El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte.15 També els fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi. Ell els respongué:

–M'ha posat fang sobre els ulls, m'he rentat i ara hi veig.

16 Alguns dels fariseus començaren a dir:

–Aquest home que no guarda el repòs del dissabte, no pot venir de Déu.

Però altres replicaven:

–Com és possible que un pecador faci uns senyals tan prodigiosos?

I estaven dividits entre ells. 17 Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren:

–I tu, què en dius del qui t'ha obert els ulls?

Ell respongué:

–Que és un profeta.

18Els jueus no es van creure que aquell home hagués estat cec i hagués arribat a veure-hi. Per això van cridar els pares del qui ara hi veia 19 i els van interrogar:

–¿És aquest el vostre fill, el qui segons vosaltres va néixer cec? Doncs com és que ara hi veu?

20Els seus pares respongueren:

–Nosaltres sabem que aquest és el nostre fill i que va néixer cec. 21 Però com és que ara hi veu i qui li ha obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Pregunteu-ho a ell, que ja és prou gran per a poder donar raó de si mateix.

22Els seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que llavors ja havien acordat expulsar de la sinagoga tothom qui confessés que Jesús era el Messies. 23 Per això els seus pares van dir que ja era prou gran i que l'interroguessin a ell mateix.

24 Llavors van cridar per segona vegada l'home que havia estat cec i li digueren:

–Dóna glòria a Déu reconeixent allò que nosaltres ja sabem: aquest home és un pecador.

25 Ell contestà:

–Si és un pecador, no ho sé. Però sé una cosa: jo era cec i ara hi veig.

26 Ells insistiren:

–Digues què t'ha fet. Com t'ha obert els ulls?

27 Ell els respongué:

–Ja us ho he dit i no me n'heu fet cas. Per què voleu sentir-ho una altra vegada? O és que també vosaltres us voleu fer deixebles seus?

28 Ells el van insultar i li digueren:

–Deixeble seu, ho deus ser tu! Nosaltres som deixebles de Moisès. 29 I de Moisès, sabem que Déu li va parlar, però aquest no sabem d'on és.

30 L'home els contestà:

–Justament això és el que em sorprèn. Ell, a mi, m'ha obert els ulls, i vosaltres no sabeu d'on és. 31 Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, però sí que escolta els qui el veneren i compleixen la seva voluntat. 32 Mai no s'havia sentit a dir que ningú obrís els ulls d'un cec de naixement. 33 Si aquest no vingués de Déu, no hauria pogut fer res.

34 Ells li van replicar:

–Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons?

I el van treure fora.

La ceguesa incurable

35 Jesús va sentir a dir que l'havien tret fora i, quan el trobà, li digué:

–Creus en el Fill de l'home?

36 Ell li va respondre:

–I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?

37Li diu Jesús:

–Ja l'has vist: és el qui et parla.

38 Ell va afirmar:

–Hi crec, Senyor.

I el va adorar.

39 Llavors Jesús afegí:

–Jo he vingut en aquest món per fer un judici: perquè els qui no hi veuen, hi vegin, i els qui hi veuen, es tornin cecs.

40 Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell i li digueren:

–¿És que nosaltres també som cecs?

41 Jesús els contestà:

–Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però, com que dieu que hi veieu, el vostre pecat persisteix.

Paraula de Déu.

 

ATEISME   NO   SINCER

 

Publicado en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals, Pagina Principal | Deja un comentario