Catequesi i Sagraments

TORNS DE BATEIGS A LA CIUTAT DE  MANACOR 2.013

PRIMER CAP DE SETMANA:

Dissabte: St. Pau:  a les 19  h

Diumenge:  Els Dolors:   ales   11 h.

 

SEGON CAP DE SETMANA:

Dissabte: els Dolors :   a les 19   h

Diumenge: els Dolors:   ales 11h

 

TERCER  CAP  DE  SETMANA:

Dissabte:  Crist Rei:   a  les   19 h.

Diumenge: els Dolors (sense missa) a les 18 h

 

QUART   CAP  DE  SETMANA:

Dissabte:  els Dolors:a   les   19 h.

Diumenge:   Crist  Rei: a   les    12    h

MENSUAL: excepte el "Temps de  QUARESMA  (des 22  de febrer al 8 d'abril)

(avís: el "cap de setmana" entre 31 desembre 2011 i 1 gener que n0 "era "  pràcticament  "cap de setmana" passa  al   28-29  gener 2.012)

 

Les preparacions, amb els pares i padrins, es faran el darrer dijous de cada mes a les 21 hores, de forma rotatòria, segons el següent   calendari:

 gener en els Dolors

març a Crist Rei

abril a Sant  Pau

 maig en els Dolors

 juny a Crist Rei

 juliol a Sant Pau

agost en els Dolors

 setembre a Crist Rei

octubre a Sant Pau

novembre en els Dolors

desembre a Crist Rei

LLOCS:

Els Dolors (Can Vallespir C/ PereLlull 2A 2n)

Crist Rei (Saló Parroquial C/ Vilanova  18)

Sant  Pau (a la Parròquia)