PRESENTACIÓ DE COMPTES 2018


PUBLICAT      

a  

per  Antoni  Amorós,  Rector 

. . . . . . 

 

 

PARRÒQUIA DE N. Sra. dels Dolors de Manacor
Presentació comptes 2018 

SORTIDES

Durant l’any 2018 hem gastat:

 • 1.141,53 € en petites reparacions.

 • En telèfon, electricitat, butano, material d’oficina, material de neteja, gestoria atribuïble al servei de culte, etc. hem gastat 21.713,74 €.

 • En activitats pastorals, revistes, folletos, petits regals, convidades d’agraïment a col.laboradors, etc. hem gastat 6.812,58 €.

  – Les parròquies que ingressen més de 60.000 € han d’ajudar al Bisbat amb un 5 % dels ingressos, això hauria suposat enguany uns 3.200 €.

 • També hem de dedicar al fons per retribuir els capellans un 20 % dels ingressos bruts, això hauria suposat enguany uns 13.000 €. El personal que ha treballat a la parròquia, sumant sou, hacienda, seguretat social, etc. Ha costat 26.559,28 €.

El total de sortides per mantenir l’activitat pròpiament parroquial ha estat d’uns 72.000 €.


 


 

ENTRADES


 

– Els que ens heu demanat funerals, batismes, comunions, noces, etc. heu col.laborat amb 7.265,20 €.

– Els que col.laborau cada mes através del banc heu aportat 1.173,42 €.

– A les bacines heu aportat 29.083,78 €.

– Heu donat en mà de forma desinteressada 3.196,57 €.

Els bacinets de l’Església parroquial han arreplegat 21.929,64 €.

– La subvenció de l’Ajuntament i altres petites entrades han suposat 2.495,25 €.

Total d’entrades per acció no comercial: 65.143,94 €. Un milió de gràcies a tantes persones que col.laborau en el sosteniment econòmic de la parròquia.

Com veis, el funcionament normal de la parròquia suposa un dèficit d’uns 7.000 € que s’ha cobert amb el fruit dels lloguers.


 

EXTRES

Per altra costat, abans de l’arribada del nou rector s’havien gastat 24.582 € en reparacions majors que sempre demanen els grans edificis antics. I durant el 2018 s’ha anat fent la reparació de l’arrambador i les decoracions de les finestres del campanar que han costat, de moment, 30.237,47 €. Un total de despeses per grans reparacions de 54.819,47 €.

Les col.lectes per obres, no cobreixen ni d’enfora aquesta quantitat, que s’ha pogut pagar gràcies a la prudència dels nostres antecessors que anaren fent un raconet per si de cas.


 

Gràcies a la feinada de l’associació per l’Orgue del Convent i al Consell Insular, s’ha iniciat una gran restauració. Durant el 2018 el Consell ha donat 50.000 €. Està bastant avançat que en doni 50.000 més al 2019. I hi ha un conveni perquè la reparació arribi als 250.000 €. Tot manejat amb totes les garanties legals dels diners públics. Sols per restaurar l’orgue.

*  *  *  *  *  *  

 

PARRÒQUIA DE CRIST REI DE MANACOR
Presentació comptes 2018


SORTIDES

 • Durant l’any 2018 hem gastat 254,50 € en petites reparacions.

 • En telèfon, electricitat, butano, material d’oficina, material de neteja, etc. hem gastat 4.738,67 €.

 • En activitats pastorals, revistes, folletos, petits regals, convidades d’agraïment a col.laboradors, etc. hem gastat 519,98 €.

 • Hem de dedicar al fons per retribuir els capellans un 20 % dels ingressos bruts, això hauria suposat enguany uns 2.300 €.

 • El personal que ha treballat a la parròquia ha costat 2.157,85 €.

   

El total de sortides per mantenir l’activitat parroquial ha estat d’uns 10.000 €.


 

ENTRADES

 • Els que ens heu demanat funerals, batismes, comunions, noces, etc. heu col.laborat amb 2.231,16 €.

 • L’arrendament de la rectoria enguany ha tengut una ganància de 3.462,45 €.

 • Els que col.laborau cada mes através del banc heu aportat 308,53 €.

 • A les bacines heu aportat 4.756,22 (a 31 de desembre anavem un poc endarrerits d’ingressar monedes, hi ha hagut uns 2.000 € més que sortiran al 2019).

 • Heu donat en mà de forma desinteressada 370,97 €.

 •  

  < >

  El total d’entrades ha estat de 11.129,33 €.

  Un milió de gràcies a tantes persones que col.laborau en el sosteniment econòmic de la parròquia.

   

Com veis, el funcionament normal de la parròquia suposa un superàvit d’uns 3.000 € que queda a un raconet, junt amb les col.lectes per obres, en previsió de reparacions majors.

 

PARRÒQUIA DE SANT PAU DE MANACOR

Presentació comptes 2018

SORTIDES

 

Durant l’any 2018 hem gastat 286,86 € en petites reparacions. En telèfon, electricitat, butano, material d’oficina, material de neteja, etc. hem gastat 2.090,73 €. En activitats pastorals, revistes, folletos, petits regals, convidades d’agraïment a col.laboradors, etc. hem gastat 807,89 €. Hem de dedicar al fons per retribuir els capellans un 20 % dels ingressos bruts, això hauria suposat enguany uns 1.600 €. El personal que ha treballat a la parròquia ha costat 1.812,01 €.

 

El total de sortides per mantenir l’activitat parroquial ha estat d’uns 6.600 €.

ENTRADES

Els que ens heu demanat funerals, batismes, comunions, noces, etc. heu col.laborat amb 1.316,16 €. Els que col.laborau cada mes através del banc heu aportat 493,07 €. A les bacines heu aportat 6.339,6. El total d’entrades ha estat de 8.148,84 €. Un milió de gràcies a tantes persones que col.laborau en el sosteniment econòmic de la parròquia.

 

Com veis, el funcionament normal de la parròquia suposa un superàvit dun poc més 1.000 € que queda a un raconet, junt amb les col.lectes per obres, en previsió de reparacions majors.

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   *

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ   DE   CARITAS   DIOCESANA

Des de Càritas Diocesana de Mallorca promovem el Comerç Just com una alternativa real al comerç convencional, que dona suport a cooperatives d’artesans i agricultors de països del Sud.
Des de fa temps, des de la confederació de Càritas es treballa, en col•laboració amb Càritas Jerusalem i en el marc del projecte Iniciativa per la Pau, per tal de contribuir a disminuir el sofriment a Terra Santa i donar una resposta a les persones més necessitades, apostant per la comunió amb la que és la nostra Església Mare

.
Una de les línies de treball d’aquest projecte és la comercialització a través de les Càritas Diocesanes de diferents productes de comerç just de cooperatives d’artesans de Palestina. Una d’aquestes cooperatives és The Holy Land Handicraft Cooperative Society. Aquesta cooperativa duu a terme productes d’artesania religiosa (rosaris, creus, calzes, betlems ornamentació de Nadal,

 

 

COMERÇ JUST

 

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.