SETMANA SANTA – ABRIL 2020

PARRÒQUIES MANACOR

 

CARREGAR LA  CREU…

Necessitats de veritat, amor i esperança

Diumenge de Rams


 

La nostra societat continua necessitant urgentment veritat i amor. Hem de concretar les seves exigències entre nosaltres. Aquells que carreguen amb el pecat de tots i continuen lluitant fins al final per posar amor i veritat entre els homes.- generen esperança.

No tota vida és motiu d’esperança, però sí que ho és aquesta vida de Jesús, que per amor pren damunt seu la creu i la mort. Quina esperança generem nosaltres?

 

DIUMENGE  DE   RAMS

Entrada de Jesús a Jerusalem

(Mc 11,1-10; Lc 19,28-38; Jn 12,12-19)

21

1 Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles 2 amb aquest encàrrec:

–Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu una somera fermada, amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me'ls. 3 Si algú us preguntava res, responeu-li: "El Senyor els ha de menester, però de seguida els tornarà."

4 Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta:

Digueu a la ciutat de Sió:

Mira el teu rei que ve cap a tu;

arriba humilment,

muntat en una somera i en un pollí,

fill d'un animal de càrrega.

6 Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: 7 portaren la somera i el pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. 8 Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; d'altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el terra. 9 La gent que anava davant d'ell i els qui seguien darrere cridaven:

— Hosanna al Fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!

10 Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va inquietar, i preguntaven:

–Qui és aquest?

11 La multitud responia:

–Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.

 

 

CELEBRACIÓ

 

 

DIJOUS Sant en la Cena del Senyor (A)

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14

 

SEGONA LECTURA

Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint 1 Cor 11, 23-26

 

VERSET ABANS DE L'EVANGELI Jn 13,34

Us dono un manament nou – diu el Senyor- que us estimeu els uns als altres,

tal com jo us he estimat.

LA   CENA  DEL   SENYOR   (clicar)

CELEBRACIÓ  DE  L'EUCARISTIA

 

Divendres Sant – Celebració de la Passió del Senyor (A)

PRIMERA LECTURA

Lectura del llibre de Isaïes 52,13-53,12

SALM

Salm 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 (R.: Lc 23, 46)

R

Pare, confio el meu alè a les vostres mans.

En vos, Senyor, m'amparo: que no en tingui un desengany.;

Allibereu-me, vós que sou bo.

Confio el meu alè a les vostres mans: vós, Déu fidel, m'heu rescatat. R

Soc la befa dels enemics, burla dels veïnats, esglai dels coneguts;

Me veuenn pel carrerl, i es decanten de mi. M'han oblidat com si fos mort,

me tenen per una eina que no és bona. R

Però jo confio en vós, Senyor, us dic: «Sou el meu Déu»

En les vostres mans teniu el meu destí; desllíurau-me dels enemics…. R

Deixeu veure la claror de la vostra mirada sobre el vostre servent, salvau-me….

Sigueu valents, tinguru coratge, tots els qui esperau en el Senyor. R

SEGONA LECTURA

Aprengué a obeir i es convertit en autor de salvació per a tots els que l'obeeixen.

Lectura de la carta de Sant Pau als Hebreus 4 14-16; 5, 7-9

PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST SEGONS SANT JOAN (18,1-19,42)

(clicar)

DIVENDRES SANT 

VIA  CRUCIS       (clicar)

 

VETLLA  PASQUAL

VETLLA PASQUAL (1 )

VETLLA PASQUAL (2)

 

 

 

 

Esta entrada fue publicada en Catequesi infantil, Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.