NOMENAMENTS I CANVIS

Dia   5    d’agost   de  2.013,  El   Bisbe  de  Mallorca,  Mn   Javier   Salinas,   ha   fet   públics  els  NOMENAMENTS   ECLESIÀSTICS  següents:

Mn. Antoni Riutort Fullana
Rector de la Parròquia de Montuïri

Mn. Antoni Amorós Terrassa
Rector del Seminari Major de Mallorca

Mn. Francesc Vicens Gomila
Rector del Seminari Menor en Família i Formador del Seminari Major

Mn. Joan Isern Serra
Vicari de les Parròquies de Manacor i capellà de l’Hospital de Manacor

Fra Guillem Ramis Feliu, TOR
Rector de les Parròquies de Llucmajor i s’Estanyol

Fra Jaume Puigserver Capellà, TOR
Vicari de les Parròquies de Llucmajor i s’Estanyol

Fra Josep Antoni Martorell Pou, TOR
Rector de la Parròquia de Badies

Fra Miquel Fornés Perelló, TOR
Vicari de les Parròquies d’Artà i la Colònia de Sant Pere

Mn. César Murillo Rademacher
Director de l’Arxiu Diocesà de Mallorca (renovació)

 

………..

 

Pel    que   es   pot   deduir,    les    PARRÒQUIES    DE  MANACOR    es    veuen    directament    afectades:     Canvi    del    VICARI  JOVE

 

CONSELL    PARROQUIAL:

El    diumenge,   4    d'agost,   el   Rector,    Mn.    Andreu   Genovart    Orell,   convocà    una   reunió    d'urgència    i     conjunta    dels   3     Consells   Parroquials,    per  a   preparar-los  per   la   "notícia".

      La  reunió   tingué  lloc   a  la Parròquia   de   Sant   Pau   (Catecumenium).     L'assistència   fou   quasi   total.      (non   coment )

 

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.