CONGRÉS PER A L’EVANGELITZACIÓ

4  Octubre  2014  a  LA  PORCIÚNCULA

Trobada  "informativa"  sobre  el  CONGRÉS PER A  L'EVANGELITZACIÓ:

 

CONGRÉS PER A L’EVANGELITZACIÓ

Què és el Congrés?

 

El Congrés vol esser sobretot un encontre, un “acte de comunicació i de diàleg” per tal d’il·luminar, orientar i donar pistes per l’acció evangelitzadora a tots els agents de pastoral de la nostra Església de Mallorca.

 

Què hi trobarem?

 

En el Congrés es podran escoltar les ponències i les comunicacions sobre el tema assenyalat, així com participar de tallers, per tal que el que s’exposi, animi i sigui un conjunt de propostes pràctiques pastorals per a la nostra realitat diocesana (parròquies, moviments, escoles i altres plataformes).

Hi haurà també fòrums, espais i temps per al diàleg amb grups i per a la participació dels congressistes en el desenvolupament del Congrés.

 

Què no és el Congrés?

 

Fixem-nos que a diferència d’un Sínode diocesà o una Assemblea, l’objectiu del Congrés no és legislar la Diòcesi; és a dir, el Congrés per a l’evangelització no acabarà amb un document final que regirà la pastoral i l’evangelització a l’Església de Mallorca en els propers cursos.

Quan serà?

 

15 i 16 de novembre de 2014

 

On es realitzarà el Congrés

 

Al Col·legi Madre Alberta (Palma)

 

 

Treball previ al congrés

 

A partir de la Carta Pastoral del Bisbe Javier Salinas, Caminam per a una Església en sortida, s’han constituït molts de grups de reflexió.

La resposta a les preguntes per a la concreció que s’ofereixen a la Guia de lectura de l’Evangelii Gaudium, que es troben a la Carta Pastoral del Bisbe, i que s’han recollit a una fitxa que s’ha enviat a tots els agents de pastoral i a totes les parròquies, moviments i escoles, es poden enviar a Secretaria General secretariageneral@bisbatdemallorca.com.

 • Abans del 20 de juny
 • Abans del 20 d’octubre

 

 

Qui hi participarà? Qui són els congressistes?

 

 • Membres del Consell Pastoral Diocesà
 • Membres del Consell de Presbiteri
 • Equip de delegats diocesans (+ alguns membres de cada delegació)
 • 5 representants de la CONFER
 • 2 representants de cada grup que han participat en el treball previ (a partir de la Carta Pastoral del Papa i el Bisbe)
 • 1 Representant de cada parròquia que no estigui representada per cap grup
 • 1 representant de cada moviment que no estigui representat per cap grup
 • 1 representant de cada escola, que no estigui representada per cap grup
 • Convidats del Bisbe

 

 • Quan diu “que no que no estigui representada per cap grup”, es refereix que si una parròquia té tres grups que estan fent el treball previ a partir de l’Evangelii Gaudium i la Carta Pastoral del Bisbe, 6 persones podran participar al congrés. Aquesta parròquia ja té representació. En canvi, qui no hagi participat al treball previ, podrà tenir un representant.

 

A més dels que siguin congressistes, hi podrà participar algú més?

 

A escoltar la ponència i les comunicacions hi podran assistir moltes més persones, que s’hauran d’inscriure abans a Secretaria General entre els mesos de setembre i octubre, s’informarà del termini concret més endavant.

 

Què hi trobarem al Congrés?

 • Moments de pregària
 • Ponència-marc a partir de l’Evangelii Gaudium. Es tracta de situar el Congrés en el moment que viu l’Església universal i l’Església de Mallorca, apuntant a la concreció de l’Evangelització, amb odres nous… es tracta d’un moment comunicatiu que entusiasmi.
 • D’aquesta gran ponència en derivaran tres comunicacions:

   

   

   

   

   

   

  • Església en sortida que anuncia
  • Església en sortida que fa caritat
  • Església en sortida que celebra

 

 

Aquestes tres comunicacions han de concretar la ponència en el camp propi de l’anunci, de la caritat i de la litúrgia. Es tracta de comunicacions que animin a concretar en un estil d’Església missionera que vol arribar a la perifèria

 

 • La ponència i les comunicacions seran per a tots. Entre i entre s’oferiran tallers fòrums que ens ajudaran a concretar en la pràctica les comunicacions. Els tallers fòrums volen ser comunicacions d’experiències pràctiques que puguin experimentar els congressistes o fòrums de diàleg.

 

Es comptarà amb un servei de guarderia

 

 

 

 

 

Esta entrada fue publicada en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.