BAPTISME DEL SENYOR

UNA NOVA ETAPA

José Antonio Pagola.

Abans de narrar la seva activitat profètica, els evangelistes ens parlen d’una experiència que transformarà radicalment la vida de Jesús. Després de ser batejat per Joan, Jesús se sent el Fill estimat de Déu, habitat plenament pel seu Esperit. Encoratjat per aquest Esperit, Jesús es posa en marxa per anunciar a tothom, amb la seva vida i el seu missatge, la Bona Notícia d’un Déu amic i salvador de l’ésser humà.

No és estrany que, en convidar-nos a viure en els propers anys “una nova etapa evangelitzadora”, el Papa ens recordi que l’Església necessita més que mai “evangelitzadors amb Esperit”. Sap molt bé que només l’Esperit de Jesús ens pot infondre força per posar en marxa la conversió radical que necessita l’Església. Per quins camins?

Aquesta renovació de l’Església només pot néixer de la novetat de l’Evangeli. El Papa vol que la gent d’avui escolti el mateix missatge que Jesús proclamava pels camins de Galilea, no un altre de diferent. Hem de “tornar a la font i recuperar la frescor original de l’Evangeli”. Només d’aquesta manera, “podrem trencar esquemes avorrits en els quals pretenem tancar-hi Jesucrist”.

El Papa està pensant en una renovació radical, “que no pot deixar les coses com estan, ja no serveix una simple administració”. Per això, ens demana “abandonar el còmode criteri pastoral del sempre s’ha fet així” i insisteix una i altra vegada: “Convido a tots a ser audaços i creatius en aquesta tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats”.

Francesc busca una Església en què només ens preocupi comunicar la Bona Notícia de Jesús al món actual. “Més que la por de no equivocar-nos, espero que ens mogui la por a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes que ens tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha una multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-se: Doneu-los menjar vosaltres”.

El Papa vol que construïm “una Església amb les portes obertes”, ja que l’alegria de l’Evangeli és per a tothom i no s’ha d’excloure ningú. Quina alegria poder escoltar dels seus llavis una visió d’Església que recupera l’Esperit més genuí de Jesús trencant actituds molt arrelades durant segles! “Sovint ens comportem com a controladors de la gràcia i no com facilitadors. Però l’Església no és una duana, és la casa del Pare on hi ha lloc per a cada un amb la seva vida a sobre”.

 

 

 

 

 

Antes de narrar su actividad profética, los evangelistas nos hablan de una experiencia que va a transformar radicalmente la vida de Jesús. Después de ser bautizado por Juan, Jesús se siente el Hijo querido de Dios, habitado plenamente por su Espíritu. Alentado por ese Espíritu, Jesús se pone en marcha para anunciar a todos, con su vida y su mensaje, la Buena Noticia de un Dios amigo y salvador del ser humano.

No es extraño que, al invitarnos a vivir en los próximos años “una nueva etapa evangelizadora”, el Papa nos recuerde que la Iglesia necesita más que nunca “evangelizadores con Espíritu”. Sabe muy bien que solo el Espíritu de Jesús nos puede infundir fuerza para poner en marcha la conversión radical que necesita la Iglesia. ¿Por qué caminos?

Esta renovación de la Iglesia solo puede nacer de la novedad del Evangelio. El Papa quiere que la gente de hoy escuche el mismo mensaje que Jesús proclamaba por los caminos de Galilea, no otro diferente. Hemos de “volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio”. Solo de esta manera, “podremos romper esquemas aburridos en los que pretendemos encerrar a Jesucristo”.

El Papa está pensando en una renovación radical, “que no puede dejar las cosas como están; ya no sirve una simple administración”. Por eso, nos pide “abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así” e insiste una y otra vez: “Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”.

Francisco busca una Iglesia en la que solo nos preocupe comunicar la Buena Noticia de Jesús al mundo actual. “Más que el temor a no equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: Dadles vosotros de comer”.

El Papa quiere que construyamos “una Iglesia con las puertas abiertas”, pues la alegría del Evangelio es para todos y no se debe excluir a nadie. ¡Qué alegría poder escuchar de sus labios una visión de Iglesia que recupera el Espíritu más genuino de Jesús rompiendo actitudes muy arraigadas durante siglos! “A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas”.

 

Con la experiencia de sabernos hijos muy amados tal cual somos, salimos con Jesús del agua bautismal para realizar en la vida el proyecto del Padre sobre el mundo.

 

 

 

 

Esta entrada fue publicada en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.