TEMPS DURANT L’ANY

 

COMUNICACIONS:

Dijous,   4   agost   2016

PREGÀRIA   EUCARÍSTICA….

  Església   de   Fartàritx,    (20'30 –  21'30  hores)

* * * * * *

1. De la lectura de l'evangeli d'avui, no n'hem de treure pas la conclusió que hem de menysprear els béns materials, sinó únicament que hem de saber situar-los al seu lloc. És a dir, que no ens hem de deixar esclavitzar per ells. No se'ns convida, evidentment, a negligir el treball per a millorar el benestar de les nostres famílies. Però sí se'ns demana que no donem valor prioritari a les coses materials, perquè n'hi ha d'altres de més importants.
Quin és el meu ideal en la vida? Guanyar diners per damunt de tot?
Cal reconèixer que seria un ideal ben curt. No hi ha persona més pobra, fins i tot a nivell purament humà, que aquella que només té diners, riqueses materials. Encara que siguin moltes.

2. Jesús vol que entenguem que la recerca dels béns materials no pot constituir la nostra principal preocupació, ni el motiu prioritari dels nostres esforços. Per unes raons molt clares. Unes raons que també corrobora l'experiència perquè aquesta orientació de la vida, porta a la més gran decepció i perquè no porta la felicitat.
Tots busquem ser feliços: és una tendència que Déu ha posat en nosaltres. Per això, el motiu conscient o inconscient de les les nostres actuacions és sempre la felicitat: mediata o immediata; a curt termini o a llarg termini. Però, en el fons, sempre la busquem.
Però no tothom encerta el camí que hi porta. Hi ha persones que creuen que si aconseguissin determinat càrrec, o si traguessin uns "millonets" a la loteria, o si els somrigués l'èxit somiat, llavors sí que serien feliços.
Però, si ara que no tenen això, no ho són, ben segur que tampoc no ho serien si ho obtinguessin. Cal tenir les idees clares si no volem ser víctimes d'enganys i desercions.
La felicitat no es troba fora de nosaltres. La felicitat brolla de dins del cor. És conseqüència de saber descobrir que estem plens per dins, perquè hi portem l'Esperit de Déu, la nostra major riquesa.
És prendre consciència que allò que omple i fa feliç és deixar-se guiar per aquest Esperit que ens impulsa a estimar i respectar els altres.
Qui viu amb aquesta convicció troba sentit a qualsevol situació que li toqui de viure. No perd mai la pau interior i té coratge per tirar endavant.

3. No sempre ens resulta fàcil entendre-ho així. Potser per això, perquè en prenguem consciència clara, Jesús a l'evangeli d'avui fa una afirmació molt forta. Ens diu que aquell que va darrere dels diners s'equivoca. No en un aspecte més o menys important de la vida, sinó que s'equivoca del tot: que no sap què vol dir viure. És molt fort això! Ens hauria de fer reflexionar.
És signe de saviesa saber distingir els valors importants dels que no ho són. El diner té la seva funció. Però en la vida hi ha valros millors: l'amistat, la vida de família, la cultura, la salut, l'art, la pau, la solidaritat, la fe …
Hi ha persones que, potser sí que guanyen molts diners, però que mai no troben temps per somriure, per dialogar amb la parella, per jugar amb els fills, per xerrar amb els amics, per fruir de la natura, per interessar-se pels altres, per contribuir a millorar el seu entorn…
D'això se'n pot dir viure? D'això se'n pot dir sana fuïció de la vida? Aquesta mena de persones només passen pel costat de la vida, però no hi entren a fons: no la viuen. Quan se n'adonen, ja se'ls ha escapat.

4. I, sobretot hi ha els valors espirituals. Val la pena que fem cas d'allò que ens ha dit Sant Pau a la segona lectura "cerqueu allò que és de dalt", "estimeu allò que és de dalt". Hem de saber valorar la Paraula de Déu i la pregària, que porten pau i serenor als nostres cors. Hem de valorar l'eucaristia que ens dóna força i ens agermana fent-nos més solidaris.
Hem de cercar i estimar allò que Jesús ens ha ensenyat: saber compartir, saber donar la mà, esforçar-se per fer la vida amable a les persones que ens envolten, saber perdonar, posar la nostra confiança en el Senyor… Aquesta és l'única riquesa valuosa, l'única que val la pena acumular, l'única que ens emportarem a l'altra vida.
I també l'única que, ja ara, porta pau i esperança als nostres cors.
Reflexionem-hi.

 

 

DIUMENGE   XVIIIº    del   Temps   Ordinari;

 

 

 

 

 

Desemmascarar   la   insensatesa

El  protagonista  de  la   petita   “paràbola  del   ric   insensat”   és  un   terratinent  com  aquells   que   Jesús  va   conèixer   a   Galilea.  Homes   poderosos   que   explotaven   sense   pietat  els   pagesos,   pensant  només   en   augmentar  el   seu   benestar.  La   gent  els  tenia   por   i   envejava:  sens   dubte  eren  els   més  afortunats.   Per    a   Jesús,   els  més  insensats.

Sorprès  per  una   collita  que   el   desborda…   fins   a   les   millors   expectatives,    el   ric   propietari   es   veu   obligat   a   reflexionar:   “¿Què   faré?”.     Xera   tot   sol.   Dins  son   horitzó  no   veu   res   més.    No   sembla   tenir   esposa,   fills,  amics   ni   veïnats.  No   pensa   amb   els   camperols  que   treballen   les   seves   terres.    Només  li   preocupa   son   benestar   i   llur   riquesa:  la   meva   collita,   els   meus   graners,  els   meus   bens,    la   meva   vida…

El  ric  no   se n’adona  de   que   viu   tancat   en   ell   mateix,   presoner  d’una  lògica  que   el   deshumanitza  buidant   tota   dignitat.   Només  viu   per   a   acumular,  emmagatzemar    i   augmentar  el   seu   benestar   material:  “Construiré  graners   més   grossos,  i   emmagatzemaré   tot   el   gra   i  la   collita.   I   llavors   me   diré   a   i   mateix:  Home,   tens   bens   acumulats   per   a   molts   d’anys,  jeu,  menja  i   dóna’t  bona   vida”.

De   cop,  d’un   mode   inesperat,  Jesús   fa   intervenir   el   mateix   Déu.  El   seu   crit  romp   els   somnis  i   il·lusions  del   ric:   “Neci,  avui  vespre  t’exigiran  la   vida.  Tot   el   que   has   acumulat,  ¿de   qui  serà?”   Aquesta   és   la   sentència   de   Déu:  la   vida   d’aquest   ric  és   un   fracàs   i   una   insensatesa .

Fa  més   grossos   els   graners,   però  no  sap   allargar  l’horitzó   de   la   seva   vida.  Fa   créixer  sa   riquesa,  però  fa   més petita  i   pobre   sa   vida.  Acumula   bens,  però   no   coneix   la   amistat,  l’amor   generós,   la   alegria  ni  la   solidaritat.   No  sap   donar   ni   compartir,   només   acaparar.  ¿Què   hi   ha   d’humà  dins   aquesta   vida?

La  crisi  econòmica   que   vivim  és   una  “crisi   d’ambició”:  els  països rics,  els   grans   bancs,   els   poderosos   de   la   terra… hem  volgut   viure   part   damunt  les   nostres   possibilitats,  somniant  acumular  benestar   sense   límit   i   oblidant  cada   cop   més   els   que   s’enfonsen   en   la   pobresa   i   la   fam.   De   cop,  la   nostra   seguretat  ha   caigut   per   avall.

Aquesta   crisi   no   és   una   més.   És   un   “signe  dels   temps”   que  hem   de   llegir   a   la   llum   de   l’evangeli.   No  és   difícil   escoltar   la   veu   de   Déu   en   el   fons   de   les   nostres   consciències:  “Ja   n’hi   ha   prou   de  tantes   beneitures   i   tanta   insolidaritat  cruel”.   Mai   superarem  les   nostres   crisis   econòmiques   sense   lluitar   per   un   canvi   profund  del   nostre   estil   de   vida:   hem   de   viure  de   manera   més   austera;  hem   de   compartir   més   el   nostre  benestar.

José Antonio Pagola

DO   XVIIIº

 

 

Els poderosos només pensen en el seu propi i exclusiu benestar.

Diumenge XVIII de durant l’any

Jesús va conèixer a Galilea una gran crisi socioeconòmica. Mentre a Sèforis i a Tiberíades creixia la riquesa, en els poblets de mala mort augmentava la fam i la misèria.

Els pagesos es quedaven sense terres i els terratinents construïen graners cada cop més grans.

Què pensava Jesús sobre la situació?

Com sempre, va parlar amb tota claredat servint-se d’una petita paràbola.

Vet aquí que un ric terratinent es va veure sorprès per una collita que superava totes les seves expectatives.

Davant del problema només es pregunta una cosa: Què faré?

El mateix es pregunten els pagesos pobres que escolten Jesús.

-Què farà el ric terratinent?

-Se’n recordarà dels pobres afamats?

Aviat pren una decisió d’home poderós: destruirà els graners que té i en farà de nous i molt més grans. 

Només ell gaudirà d’aquella inesperada i abundosa collita: “ajeu-te, menja, beu i dóna’t a la bona vida.” És per a ell la sortida més intel·ligent.

Què pensen els pobres?

Aquest home és cruel, és inhumà perquè ¿no s’adona que acaparant per a ell sol tota la gran collita està privant molts altres del que necessiten per viure?

De forma inesperada intervé Déu:

Aquell ric morirà aquesta mateixa nit sense gaudir ni un sol dia dels seus bens.

Déu l’anomena “neci” i fa una pregunta: el que ha acumulat aquest neci, de qui serà?

Els pobres no tenen cap dubte: aquestes collites abundoses ¿no han de ser per als més pobres?

La paràbola desemmascara la realitat de Galilea. El ric no és un monstre: fa el que és habitual. Els poderosos només pensen en el seu propi i exclusiu benestar.

Sempre és així.

Sempre ha estat així.

I sempre serà així.

Els rics van acaparant cada cop més béns i els pobres es van enfonsant en llur misèria.

Què són els rics?

Els rics són veritablement imbècils perquè destrueixen la vida dels pobres i perquè no poden assegurar la seva.

Aquesta és la veritat que el Primer Món ja no pot amagar ni dissimular.

Ens creiem societats intel·ligents, democràtiques i progressistes, quan de fet i en la pràctica som uns insensats

-cruels

-inhumans que viuen de la misèria de milions de persones de la que, en bona part, en som responsables

                             -per la nostra injustícia

                             -per la nostra indiferència

                             -per la nostra egoista prepotència

 

DO   XVIIIº

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.