TEMPS DURANT L’ANY

COMUNICACIONS

21-22 NOVEMBRE

–  Aquest diumenge se celebra la festa de Crist Rei   Titular de la Parròquia que porta aquest nom.

       – La missa solemne, en la qual ballaran els Indis, serà a les 19 h. 

 

 

***********************

Divendres dia 27 tindrà lloc l’obertura de l’Any Jubilar en commemoració del 700è aniversari de la mort del Beat Ramon Llull.

Des del Bisbat se vos convida a participar en els diferents actes. Són aquests: A les 17 h. desfilada festiva des de la plaça Major de Palma fins a la basílica de sant Francesc. A les 18’30 h. celebració de l’Eucaristia a la basílica de sant Francesc, presidida per Mns. Lluis Ladària. A les 20 h. concert de Mestre Jordi Savall i Hespèrion XXI.

 

 

 

 

 

 

FESTA   DE   JESUCRIST   REI

 

 

 

 

Examen ante el testigo de la verdad

Dentro del proceso en el que se va a decidir la ejecución de Jesús, el evangelio de Juan ofrece un sorprendente diálogo privado entre Pilato, representante del imperio más poderoso de la Tierra y Jesús, un reo maniatado que se presenta como testigo de la verdad. Precisamente Pilato quiere, al parecer, saber la verdad que se encierra en aquel extraño personaje que tiene ante su trono: «¿Eres tú el rey de los judíos?».

Jesús va a responder exponiendo su verdad en dos afirmaciones fundamentales, muy queridas al evangelista Juan.

«Mi reino no es de este mundo».

Jesús no es rey al estilo que Pilato puede imaginar. No pretende ocupar el trono de Israel ni disputar a Tiberio su poder imperial. Jesús no pertenece a ese sistema en el que se mueve el prefecto de Roma, sostenido por la injusticia y la mentira. No se apoya en la fuerza de las armas. Tiene un fundamento completamente diferente. Su realeza proviene del amor de Dios al mundo. Pero añade a continuación algo muy importante:

«Soy rey… y he venido al mundo para ser testigo de la verdad».

Es en este mundo donde quiere ejercer su realeza, pero de una forma sorprendente. No viene a gobernar como Tiberio sino a ser «testigo de la verdad» introduciendo el amor y la justicia de Dios en la historia humana. Esta verdad que Jesús trae consigo no es una doctrina teórica. Es una llamada que puede transformar la vida de las personas. Lo había dicho Jesús: «Si os mantenéis fieles a mi Palabra… conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».

Ser fieles al Evangelio de Jesús es una experiencia única pues lleva a conocer una verdad liberadora, capaz de hacer nuestra vida más humana. Jesucristo es la única verdad de la que nos está permitido vivir a los cristianos.

¿No necesitamos en la Iglesia de Jesús hacer un examen de conciencia colectivo ante el «Testigo de la Verdad»?

¿Atrevernos a discernir con humildad qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestro seguimiento a Jesús?

¿Dónde hay verdad liberadora y dónde mentira que nos esclaviza? ¿No necesitamos dar pasos hacia mayores niveles de verdad humana y evangélica en nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras instituciones?

José Antonio Pagola 

(Juan 18,33-37)

22 de noviembre 2015

 

 

EXAMEN DAVANT EL TESTIMONI DE LA VERITAT

Dins del procés en el qual es decidirà l’execució de Jesús, l’evangeli de Joan ofereix un sorprenent diàleg privat entre Pilat, representant de l’imperi més poderós de la Terra i Jesús, un reu lligat de mans que es presenta com a testimoni de la veritat.

Precisament, Pilat vol, pel que sembla, saber la veritat que hi ha en aquell estrany personatge que té davant del seu tron: «¿Ets tu el rei dels jueus?». Jesús va respondre exposant la seva veritat en dues afirmacions fonamentals, molt estimades per l’evangelista Joan.

«La meva reialesa no és cosa d’aquest món». Jesús no és rei a l’estil que Pilat pot imaginar. No pretén ocupar el tron d’Israel ni disputar a Tiberi el seu poder imperial. Jesús no pertany a aquest sistema en què es mou el prefecte de Roma, sostingut per la injustícia i la mentida. No es recolza en la força de les armes. Té un fonament completament diferent. La seva reialesa prové de l’amor de Déu al món.

Però afegeix a continuació una cosa molt important: «Jo sóc rei… per això he nascut i per això he vingut al món; la meva missió és la de ser un testimoni de la veritat». És en aquest món on vol exercir la seva reialesa, però d’una forma sorprenent. No ve a governar com Tiberi sinó a ser «testimoni de la veritat» introduint l’amor i la justícia de Déu en la història humana.

Aquesta veritat que Jesús ens porta, no és, de fet, una doctrina teòrica. És una invitació que pot transformar la vida de les persones. Ho havia dit Jesús: «Si us manteniu ferms en la meva paraula,… coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures». Ser fidels a l’Evangeli de Jesús és una experiència única ja que ens fa conèixer una veritat alliberadora, capaç de fer la nostra vida més humana.

Jesucrist és l’única veritat de la qual ens és permès de viure com a cristians. •¿Oi que, a l’Església de Jesús ens cal fer un examen de consciència col·lectiu davant el «Testimoni de la Veritat»? • Gosarem discernir, amb humilitat, què hi ha de veritat i què hi ha de mentida en el nostre seguiment a Jesús? •Destriarem on rau la veritat alliberadora i on la mentida que ens esclavitza? •Oi que ens cal fer passos cap a uns nivells més grans de veritat humana i evangèlica en les nostres vides, les nostres comunitats i les nostres institucions?

José Antonio Pagola

 

Jesús compareix lligat de mans com un vulgar delinqüent.

Crist Rei El judici contra Jesús té lloc en el Palau a on resideix el prefecte romà quan ve a Jerusalem.

El nou dia comença a desvetllar-se.

Pilat ocupa la seu des d’on es dicten les sentències.

Jesús compareix lligat de mans com un vulgar delinqüent.

Allà estan cara a cara el representant de l’imperi més poderós del moment i el profeta del Regne de Déu.

A Pilat li resulta increïble que aquell pobre home intenti desafiar Roma. “De manera que tu ets rei?” –li diu.

Jesús no pot ser més clar: “El meu regne no és d’aquest món.”

–no pertany a cap sistema injust

–no pretén ocupar cap tron

–no busca poder, ni diners, ni força.

Però no li amaga la veritat: “Jo sóc Rei.”

Jesús ha vingut a aquest món a introduir-hi la veritat.

Si el seu regne fos d’aquest món tindria guardes que lluitarien per Ell amb armes. Però, els seus seguidors no són legionaris sinó deixebles que escolten el seu missatge i es dediquen a posar veritat, justícia i amor en el món.

El Regne de Jesús no és el de Pilat.

El prefecte viu per extreure les riqueses i collites dels pobles i conduir-les cap a Roma.

Jesús viu per ser testimoni de la veritat. La seva vida és tot un desafiament. “ Tot el qui és de la veritat escolta la meva veu.”

Pilat no és de la veritat. Pilat no escolta la veu de Jesús. Li pregunta a Jesús “què és la veritat” i, tot seguit, gira cua sense esperar la possible resposta. Pilat no hi creu.

El seguidor de Jesús no és guardià de la veritat, sinó testimoni.

No ha vingut darrere les petjades de Jesús per ser legionari, sinó deixeble. La seva feina NO és

–disputar

–combatre

–derrotar enemics

–guanyar victòries.

La seva feina és –viure la veritat de l’evangeli

-comunicar l’experiència de Jesús que està canviant-li la vida. El cristià tampoc és propietari de la veritat, sinó testimoni

–no imposa la seva doctrina

–no controla la fe dels altres

–no pretén tenir raó en tot.

Viu convertint-se en Jesús.

Contagia l’atracció que sent per Ell.

Ajuda a mirar cap a l’Evangeli i a regir-se per l’Evangeli.

L’Església atraurà la gent quan vegin en la seva fesomia el rostre de Jesús, i que la nostra vida els hi recorda la seva. Testimoni vol dir això.

Penseu que realment la nostra vida recorda i fa present la vida de Jesús? Som comprensius com Ell ho era? Procurem ajudar i acompanyar als més desvalguts i desgraciats com Ell ho feia? Som avui la imatge viva de Jesús? Ho som o no ho som?

No ens precipitem a respondre i primer examinem-nos seriosament. La nostra vida: recorda i fa present la vida de Jesús? La fa present o no la fa present?

Esta entrada fue publicada en Catequesi infantil, Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.