CARTA DEL BISBE SOBRE “LA CATEQUESI”

Palma, 15 doctubre de 2015

El BISBE DE MALLORCA

ALS RESPONSABLES DE LA INICIACIÓ CRISTIANA

AMB MOTIU DE LA PUBLICACIÓ DEL CATECISME TESTIMONIS DEL SENYOR

Benvolguts germans, Anunciar la fe cristiana, i educar la persona perquè pugui acollir-la, sempre ha constituït una tasca fonamental en la vida de les nostres parròquies i comunitats. En aquesta hora, en què es produeixen tants de canvis culturals i socials, tots experimentam les dificultats per dur endavant aquesta missió; tanmateix, també avui és lhora de Déu, i per tant, sens ofereixen noves oportunitats per introduir en la vida cristiana els qui, havent estat batiats durant la infantesa, són cridats a créixer en la fe, o daltres, adults, que volen ser batiats. No és moment de queixes, sinó de percebre que el Senyor ens crida en aquesta hora per dur endavant una tasca tan antiga i tan nova com és ajudar els altres a ser cristians. Una missió que realitza el Senyor, a través de la Catequesi i els Sagraments de la Iniciació, en làmbit de la vida comunitària de lEsglésia i de la família. En aquesta línia, vull assenyalar-vos que disposam dun conjunt de textos que són llibres de fe per al camí de la formació cristiana: Els primers passos en la fe, llibre per al deixondiment en la fe en la família i en la parròquia. Jesús és el Senyor, Catecisme per a la iniciació sacramental. Testimonis del Senyor, Catecisme per al creixement i la primera síntesi de la fe. El primer llibre, Els primers passos en la fe, sutilitza durant els primers anys de la vida. És un llibre del qual poden servir-se els pares per ensenyar als fills les primeres paraules de la fe. Ensenyar a pregar és propi de làmbit familiar. I això cal fer-ho amb les paraules de la Sagrada Escriptura i de la Tradició de la Fe, i és el que precisament ofereix aquest llibre. El segon text és pròpiament un catecisme, un text aprovat pels Bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola, i té un valor normatiu com a expressió de la fe de lEsglésia. Ja el coneixeu, perquè lutilitzau com a text que acompanya la iniciació sacramental dels qui celebren la Primera Confessió i Comunió. És el catecisme Jesús és el Senyor. Ara, us vull presentar un nou catecisme, Testimonis del Senyor. Laprovà la Conferència Episcopal Espanyola en lAssemblea Plenària del 15 al 19 dabril de 2013, i rebé la ratificació del Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització el dia 15 de novembre del mateix any. És ja disponible, tant en català com en espanyol. En aquest respecte, he publicat el corresponent Decret pel qual serà el catecisme de referència per al camí de la fe, dels 11 als 15 anys. En aquest aspecte, és convenient que tots afavorim el procés continuat de formació per al cristià; hem de canviar la mentalitat que el dia que es rep un sagrament acaba la catequesi, i fomentar-ne la prolongació en el temps de la preparació per a una auténtica vida cristiana. El catecisme Testimonis del Senyor és el llibre de la fe que presenta les veritats que tots els cristians hem de conèixer, celebrar i viure. LEsglésia ha posat de sempre en mans dels catequistes el catecisme per facilitar lexplicació del contingut de la fe. El catecisme que us present és fruit dun llarg i costós treball en el qual han intervingut molts dexperts, per a ser revisat i aprovat pel conjunt dels Bisbes espanyols. El resultat és esplèndid per la claredat, la concisió, lús adient del llenguatge adaptat als infants, les bones il•lustracions i els esquemes-resums, la col•lecció de pregàries i les preguntes i respostes que ajuden a retenir en la memòria els conceptes més importants. La Delegació de Catequesi presentarà materials de suport per a la catequesi dels 11 als 15 anys amb aquest nou catecisme. Esper que acolliu aquest nou llibre de la fe, i que durant aquest curs vos dediqueu a estudiar-lo; així comprendreu millor els elements que el configuren, i això ajudarà a saber utilitzar correctament els distints materials pedagògics que ben aviat tindreu a disposició. Daltra banda, aquest nou text serà també molt útil per als nins i adolescents que es preparen a la celebració de la Confirmació. Estic convençut que utilitzareu amb profit els mitjans que tenim al nostre abast per portar endavant la iniciació cristiana dels infants i joves de la Diòcesi. Sabeu que hem iniciat un temps de reflexió entorn de la forma de realitzar la catequesi de la iniciació cristiana per a aquestes edats. Esper que hi participeu activament. Tots podem aportar-hi la nostra experiència, però no oblideu que el que hi ha en joc és el futur de la fe entre nosaltres. Vull agrair a tants de cristians, i especialment als catequistes, que han compromès el seu ser i el seu temps en aquesta tasca fonamental de la comunitat cristiana. El regal més gran per a un catequista és descobrir com el Senyor acreix la seva fe així com comunica als altres la Bona Nova que és Jesús mateix present a la seva Església. Durant aquest any, hem celebrat el Jubileu amb motiu del 500è aniversari del naixement de Santa Teresa de Jesús, dÀvila; ella visqué temps “recios”, és a dir, dificultosos, però trobà en loració el camí per suscitar amics forts de Déu. El seu camí de pregària, damistat amb Déu, continua essent per a nosaltres una escola irrenunciable de vida cristiana. Que la Mare de Déu, Mare nostra, mestra espiritual de tot cristià, faci fructificar tants desforços que es realitzen en aquest ample camp de la transmissió de la fe.

El vostre Bisbe, +Javier Salinas

Esta entrada fue publicada en Catequesi infantil, catequesis adolescents i joves. Guarda el enlace permanente.