TEMPS DURANT L’ANY

DOLORS   VISTA   AÉRIA...

 

 

 

 

COMUNICACIONS 

–  FI   DE   CURS   DE   LA   "UNITAT   PARROQUIAL"   DE   MANACOR

      COL.LEGI   DE   LA   SALLE:

                             – Presentació   i   relació   dels   "Grups  de   Pastoral"

                            – Eucaristia

                           – Dinar   de   germanor

VAL  1

 

   val   3VAL    2

 

 

 

 

 

 

val   4

 

 

 

 

  val   5

 

 

 

 

 

 

 

******—–******

L’ESPERIT  DE   JESÚS   UNEIX,   MAI   SEPARA…

Se’ns  ha  presentat  el   seguiment  de   Jesús   com  una   renúncia.  Utilitzar aquest   concepte  és   senyal  que   no  ho   hem   entès…Nos  és   renunciar,   sinó  elegir el   que  és   bo   de   veres per  al  meu  “esser”   autèntic… Déu   vol   la   nostra   plenitud. Hem   de   superar  la   idea  d’un   Déu  que,  per  ser   més  Ell,  ha   d’humiliar l’home…   No,  la   causa   de   Déu  és   la   causa  de   l’home.  Déu  està   identificat  amb  la   seva   creatura;   per   lo   tant,  la   major   glòria   de  Déu  és   que   la   creatura  arribi  a   plenitud.  No  és   estimar  Déu   sobre   totes  les   coses; és   estimar   Déu  en   totes   les   coses.  Però   si  les   coses  ocupen  el   lloc   de   Déu,  estic  fora   de   la   vertadera  meta…

La   màxima:  “les   guineus  tenen  cau,  els   ocells  niu,  però  el   Fill   d’Home   no   té   on  reclinar   el  cap”…  No  recalca   la   pobresa,   sinó  la   disponibilitat…   Qui   vulgui   seguir   Jesús  no   ha   de   tenir   traves…  ha   de   ser   lliure.   Ni  la   seguretat d’una   llar  ha   de   ser   obstacle  per   a   partir…   No   són  les   possessions ni   les   relacions   socials  el   que   impedeix   el  seguiment sinó   l’estar   aferrat  al   que   t’impedeix ser   tu   mateix.

 

 

DIUMENGE  "TRETZÈ"   DEL   TEMPS   ORDINARI

 

 

NO  INSTAL·LAR-SE  NI   MIRAR  ENDARRERE…

DIUMENGE  XIII

Seguir a   Jesús  é   el   cor   de  la   vida   cristiana…. L’essencial…Res  hi   ha  més   important…res  més   decisiu…  Per   això   precisament,  Lluc   descriu  tres  escenes  curtes per  a  que   les   comunitats   que   llegeixen el   seu   evangeli,  tinguin   consciència   que,  als   ulls   de   Jesús,  res pot   haver-hi  més   urgent  i   inajornable.

Jesús  usa   imatges  dures  i   escandaloses.  Es   capta  que   vol  espolsar    les   consciències.   No   cerca  més  seguidors,   sinó  seguidors   més   compromesos,  que   el   segueixin    sens   reserves, renunciant   a   falses  seguretats   i   assolint  les   ruptures   necessàries.   Les   seves   paraules  plantegen  en   el   fons   una  única  qüestió: 

¿Quina relació volem  establir  amb   ell  els   qui  ens   diem  seguidors   seus?

Escena  primera

Un  dels   que   l’acompanyen  es   sent  tan  atret  per   Jesús  que, abans   de   que   el   cridi,   ell   mateix  agafa  la   iniciativa:  “Et   seguiré onsevulla   vagis”.   Jesús li   fa   prendre  consciència  del   que   està   dient:  “Les   guineus  tenen  cataus,  i   els   ocells  niu”,   però  ell  “no  té  on   tombar el   cap”.

Seguir  a   Jesús  és   una  aventura.  Ell   no   ofereix  als   seus  ni   seguretat  ni  benestar.  No   ajudar   a   fer   doblers  o   tenir   poder.   Seguir  a   Jesús és   “viure   de   camí”,    sense  instal·lar-se  en   el   benestar…   sense  un  refugi   fals   en  la   religió.   Una  Església  manco  poderosa  i   més   vulnerable  no  és   cap   desgràcia.  És   el   millor  que  ens   pot   passar  per   a   purificar  la   nostra   fe   i   confiar   més   en   Jesús.

Escena segona

Un   altre   està   dispost a   seguir-lo,  però   demana  complir primer  el   deure   sagrat  de   “enterrar  son   pare”.   A   cap   jueu   pot   estranyar   això,   ja  que  és  una   de   les   obligacions  religioses   més   importants.  La  resposta   de   Jesús   desconcerta:   “Que  els   morts  enterrin  els   morts:  tu   ves  a  anunciar  el   regne  de  Déu”.

Obrir  camins  al   regne  de   Déu   treballant  per   una   vida   més   humana  és   sempre  la   tasca més   urgent.  Res  pot   retardar  la   nostra   decisió.  Ningú  ens   pot   retenir o   frenar.   Els  “morts”,  que   no   viuen   al   servei  del   regne   de   la   vida,  ja  assoliran  les   altres   obligacions  religioses  menys  urgents   que   el   regne  de   Déu  i   sa   justícia.

Escena  tercera

A  un   tercer  que  vol  acomiadar-se de   la   família   abans   de   seguir-lo,   Jesús   li   diu:  “Qui   agafa   l’arada  i   segueix  mirant  enrere  no   val  per  al   regne   de   Déu”.   No   és   possible  seguir  a   Jesús   i   mirar   endarrere.  No és   possible   obrir   camins   al   regne   de   Déu     si   es   roman   en   el  passat.  Treballar  en   el   projecte   del   Pare  demana   dedicació  total,   confiança   en   el  futur   de   Déu  i  audàcia   per   a   caminar  darrera  Jesús.

 

 

 

 

Si alguna cosa necessitem avui és la llibertat.

Diumenge XIII de durant l’any

Josep Llunell

La història de la intolerància està profundament lligada a la història de les religions. I amb això, intolerància i violència –beneïdes per la religió– han anat agermanades.


S’ha dit, i amb raó, que les idees grandioses costen nombrosos sacrificis. 
Elles justifiquen la violència i la desitgen. És el que estaven proposant Santiago i Joan. I això és el que Jesús refusa amb tota energia.

Perquè Jesús no admet la intolerància religiosa. La intolerància és el que més ens deshumanitza. 


En canvi, el seguiment de Jesús ens fa més humans, perquè avantposa la bondat i l’honradesa de Jesús a qualsevol altre interès. Fins i tot, quan es tracta d’interessos o vincles tan forts com pot ser el deure religiós d’enterrar el propi pare. 


Quan la humanitat i la bondat arriben fins aquests extrems és que estem davant d’una bona persona. 

En el fons, el que això ens ve a dir és que el projecte del seguiment de Jesús és el projecte de la llibertat al servei de la misericòrdia.
En aquesta fórmula hi radica el centre mateix de l’evangeli i la seva sorprenent actualitat. 


Perquè si alguna cosa necessitem avui és la llibertat que sobrepugi totes les nostres pors.

 

 

 

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.