FESTA DE LA IMMACULADA

DIVENDRES ,   8    DESEMBRE ,   ES   CELEBRA   LA   CONCEPCIÓ   IMMACULADA  DE   MARIA

 

LES    MISSES    ES   DIRAN      COM   ELS   DIUMENGES

–  A la parròquia dels Dolors hi haurà exposició major del Santíssim i una hora de pregària.

      –   Serà de 18’30 h. a 19’30 h.

 

La Concepció immaculada de Santa Maria, Verge

EVANGELI

 

 

Evangeli Lc 1,26-38

Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: «Déu te guard (alegra't), plena de gràcia, el Senyor és amb tu». Ella es torbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill-de-l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d'Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi». Maria preguntà a l'àngel: «Com pot ser això, si jo no tinc marit?» L'àngel li respongué: «L'Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible». Maria va respondre: «Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules».

I l'àngel es va retirar.

Paraula de Déu

 

AMB CONFIANÇA I ALEGRIA

El Concili Vaticà II presenta a Maria, Mare de Jesucrist, com a “prototipus i model per a l'Església”, y la descriu com a dona humil que escolta Déu amb confiança i alegria. Des d'aqueixa mateixa actitud cal escoltar Déu dins l'Església acrtual.

”Alegra't”.

El primer que Maria escolta de Déu i el primer que hem d'escoltar també avui. Entre nosaltres manca alegria. Amb freqüència ens deixam contagiar per la tristor d'una Església envellida i gastada. ¿ Ja no és Jesús Bona Nova ? ¿ No sentim l'alegria de ser seguidors seus ?

Quan manca alegria, la fe perd frescor, la cordialitat desapareix, l'amistat entre creents refreda. Tot es fa més difícil. Urgeix despertar l'alegria en les nostres comunitats i recobrar la pau que Jesús ens deixà en heretat.

”El Senyor és amb tu”.

A l'Església dels nostres dies costa estar alegres. L'alegria només pot néixer de la confiança en Déu. No estem orfes, Invoquem cada dia un sol Déu Pare que ens acompanya, ens defensa i cerca sempre el bé de tot esser humà.

Aquesta Església, a voltes tan desconcertada i perduda, que no encerta a tornar a l'Evangeli, no està tota sola. Jesús, el Bon Pastor, ens cerca. El seu Esperit ens atreu. Contem amb el seu alè i comprensió. Jesús no ens ha abandonat. Amb ell tot és possible.

”No tinguis por”.

Molts són els temors que paralitzen els seguidors de Jesús. Por al món modern i a la secularització. Por a un futur incert. Por a la nostra debilitat. Por a la conversió a l'Evangeli. La por ens fa molt mal. Ens impedeix caminar cap al futur amb esperança. Ens tanca a la conservació estèril del passat. Creixen els fantasmes. Desapareix el realisme sà i la sensatesa cristiana. Urgeix construir una Església de la confiança. La fortalesa de Déu no es revela a una Església poderosa sinó humil.

”Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús”.

A nosaltres també, com a Maria, s'ens confia una missió: contribuir a donar llum enmig de la fosca. No estem cridats a jutjar el món sinó a sembrar esperança. La nostra tasca no és apagar el ble que s'extingeix sinó encendre la fe que, en molts, vol brotar. Déu és una pregunta que humanitza.

Des de les nostres comunitats, cada cop més petites i humils, podem ser llevat d'un món més sà i fraternal. Estem en bones mans. Déu no està en crisi. Som nosaltres els que no gosem seguir Jesús amb alegria i confiança.

José Antonio Pagola

* * * * * * * * 

 

COMUNICACIONS:

EXCURSIÓ   DE   LA   "CATEQUESI"…:

El   diumenge ,   3   de  desembre,   (molt   de   fred)   anaren   a   "CONSOLACIÓ"   de   Santanyí.

Els   nins  i   nines   de    la   Catequesi,   amb   les   famílies…:

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

* * * * * * * * 

 

    

 

 

"Déu prefereix el senzill i concedeix el seu favor als que no es creuen importants"


 


 

La Immaculada. Cicle B


 

En la festa de la Immaculada, l’Església celebra que Maria, la mare de Jesús, no va estar tacada pel pecat original.

Què vol dir això?

Que Maria va ser una dona molt especialment estimada per Déu.

Més enllà d’això no sabem res.

Perquè el relat d’Adam i Eva no és històric, sinó mític.

Per tant,

ni va existir el paradís

ni allà no es va cometre cap pecat

ni aquest pecat es transmet de pares a fills, com va dir Sant Agustí.

Aquesta festa d’avui respon a l’ideal de perfecció que cultivaven les teologies de l’antiguitat i de l’Edat Mitja.

El tema va ser objecte de llargues discussions, fins que el 1854 fou definit pel Papa Pius IX que Maria va ser preservada immune de la culpa original.

En definitiva, aquí s’expressava l’ideal del puritanisme grec que va assumir l’Església antiga, és a dir, l’ideal segons el qual la puresa més que la justícia és el mitjà cardinal de Salvació.

Què ens ensenya l’Evangeli?

Que la mare de Jesús va ser una dona senzilla d’un poble pobre i perdut.

Déu prefereix el senzill i concedeix el seu favor als que no es creuen importants.

Déu es fixa en aquests valors.

I és a través d’aquests camins que Jesús es va fer present en la història humana.

En quins valors ens fixem nosaltres?

Quins valors preferim?

Vivim i practiquem la senzillesa o bé anem per la vida com a pets bufats, que bufen estúpidament el caldo fred?


 

**********
 

 

Esta entrada fue publicada en Catequesi infantil, Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.