TEMPS PASQUAL

 

AVISOS 17-18 MAIG

 

 

 

         Dimarts comencen les festes de S. Domingo amb el pregó en el claustre del Convent a les 20’30 h. a càrrec de Mn. Francesc Vicens Gomila. Dijous, i divendres a les 19 h. hi haurà el tridu de preparació per a la festa,i dissabte, també a les 19h. hi haurà la missa solemne i la processó amb la participació dels Moratons. Presidirà l’Eucaristia  el P. Miquel Almiñana de l’Orde de Franciscans Menors de Petra. Hi estau convidats.

 

 

Dimecres a les 5 del capvespre hi haurà reunió de tot el voluntariat de Caritas a Can Vallespir.

 

 

 

QUINT  DIUMENGE  DE  PASQUA:

 

 

EL  CAMÍ

EL CAMÍ

José Antonio Pagola.

En acabar l’últim sopar, els deixebles comencen a intuir que Jesús ja no estarà molt de temps amb ells. La sortida precipitada de Judes, l’anunci que Pere el negarà molt aviat, les paraules de Jesús parlant de la seva pròxima partida, els han deixat desconcertats i abatuts. Què serà d’ells?

Jesús capta la seva tristesa i la seva torbació. El seu cor es commou. Oblidant-se de si mateix i del que l’espera, Jesús tracta d’animar-los: “Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi”. Més tard, en el curs de la conversa, Jesús els fa aquesta confessió: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi”. No han d’oblidar-ho mai.

“Jo sóc el camí”. El problema de no pocs no és que viuen extraviats o desencaminats. Senzillament, viuen sense camí, perduts en una mena de laberint: caminant i desfent els mil camins que, des de fora, els van indicant les consignes i modes del moment.

I, què pot fer un home o una dona quan es troba sense camí? A qui pot adreçar-se? On pot acudir? Si s’acosta a Jesús, el que trobarà no és una religió, sinó un camí. De vegades, avançarà amb fe; altres vegades, trobarà dificultats; fins i tot podrà retrocedir, però es troba en el camí encertat que condueix al Pare. Aquesta és la promesa de Jesús.

“Jo sóc la veritat”. Aquestes paraules contenen una invitació escandalosa a les oïdes modernes. No tot es redueix a la raó. La teoria científica no conté tota la veritat. El misteri últim de la realitat no es deixa atrapar per les anàlisis més sofisticades. L’ésser humà ha de viure davant el misteri últim de la realitat.

Jesús es presenta com a camí que condueix i s’acosta a aquest Misteri últim. Déu no s’imposa. No força ningú amb proves ni evidències. El Misteri últim és silenci i atracció respectuosa. Jesús és el camí que ens pot obrir a la seva Bondat .

“Jo sóc la vida”. Jesús pot anar transformant la nostra vida. No com el mestre llunyà que ha deixat un llegat de saviesa admirable a la humanitat, sinó com algú viu que, des del mateix fons del nostre ésser, ens infon un gèrmen de vida nova.

Aquesta acció de Jesús en nosaltres es produeix gairebé sempre de forma discreta i callada. El mateix creient només intueix una presència imperceptible. De vegades, però, ens envaeix la certesa, l’alegria incontenible, la confiança total: Déu existeix, ens estima, tot és possible, fins i tot la vida eterna. Mai entendrem la fe cristiana si no acollim Jesús com el camí, la veritat i la vida.

 

EL   CAMINO

Al  final  de  la Última  Cena  comienzan a intuir que Jesús ya no estará mucho tiempo con ellos. La salida precipitada de Judas, el anuncio de que Pedro lo negará muy pronto, las palabras de Jesús hablando de su próxima partida, han dejado a todos desconcertado y abatidos. ¿Qué va ser de ellos?

Jesús capta su tristeza y su turbación. Su corazón se conmueve. Olvidándose de sí mismo y de lo que le espera, Jesús trata de animarlos: ”Que no se turbe vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí”. Más tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí”. No lo han de olvidar nunca.

“Yo soy el camino”. El problema de no pocos no es que viven extraviados o descaminados. Sencillamente, viven sin camino, perdidos en una especie de laberinto: andando y desandando los mil caminos que, desde fuera, les van indicando las consignas y modas del momento.

Y, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin camino? ¿A quién se puede dirigir? ¿Adónde puede acudir? Si se acerca a Jesús, lo que encontrará no es una religión, sino un camino. A veces, avanzará con fe; otras veces, encontrará dificultades; incluso podrá retroceder, pero está en el camino acertado que conduce al Padre. Esta es la promesa de Jesús.

“Yo soy la verdad”. Estas palabras encierran una invitación escandalosa a los oídos modernos. No todo se reduce a la razón. La teoría científica no contiene toda la verdad. El misterio último de la realidad no se deja atrapar por los análisis más sofisticados. El ser humano ha de vivir ante el misterio último de la realidad

Jesús se presenta como camino que conduce y acerca a ese Misterio último. Dios no se impone. No fuerza a nadie con pruebas ni evidencias. El Misterio último es silencio y atracción respetuosa. Jesús es el camino que nos puede abrir a su Bondad.

“Yo soy la vida”. Jesús puede ir transformando nuestra vida. No como el maestro lejano que ha dejado un legado de sabiduría admirable a la humanidad, sino como alguien vivo que, desde el mismo fondo de nuestro ser, nos infunde un germen de vida nueva.

Esta acción de Jesús en nosotros se produce casi siempre de forma discreta y callada. El mismo creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna. Nunca entenderemos la fe cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida.

José Antonio Pagola

18 de mayo 2014   5 Pascua (A)  Juan 14, 1-12

 

 

Esta entrada fue publicada en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.