VIA CRUCIS DE QUARESMA

 

 

 

TEMPS   DE    QUARESMA :      EXCERCICI   PIETÓS   DEL  "VIA CRUCIS"   A   LES   DISTINTES   PARRÒQUIES:

–  Dimecres,   28   febrer  PARRÒQUIA   DELS   DOLORS,   20'00 h.

–  Dijous, 8  març  PARRÒQUIA   DE   SANT   PAU,   19'30  h.

–  Divendres,  16  març  PARRÒQUIA   CRIST   REI,  19'00 h.

UN   EXEMPLE:

VIACRUCIS DEL SANT PARE FRANCESC

Primera Estació: Jesús és condemnat a mort.

 

Vos adoram, Senyor, i vos beneïm.

Tothom respon: Perquè per la vostra creu heu redimit el món.


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 22,26 – sant Marc 14,64-65

Quan es va fer de dia, es van reunir els ancians del poble, amb els grans sacerdots i els mestres; el van conduir davant el seu Sanedrí.

 

Tots van sentenciar que mereixia pena de mort. Llavors alguns van començar a escopir i, tapant-li la cara, el bufetejaven i li deien: «Profetitza». I els guardes li donaven bufetades.

 

Silenci

Cant:


Segona Estació: Jesús és negat per Pere.

 

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 22,59-62

I passada cosa d'una hora, un altre insistia dient: «Sens dubte, aquest també era amb ell, perquè és galileu». Pere va dir: «Home, no sé de què em parles». I de seguida, estant encara ell parlant, va cantar un gall. El Senyor es girà i mirà a Pere, i Pere es recordà de les paraules que el Senyor li havia dit: «Abans no canti el gall, m'hauràs negat tres vegades». I, així que va ser fora, va plorar amargament.

 


Tercera Estació: Jesús i Pilat.


Lectura de l'evangeli segons sant Marc 15,1.3.15 – sant Mateu 27,24 – profeta Isaïes 53,6

Tot just es va fer de dia, els grans sacerdots amb els notables i els mestres i el Sanedrí en ple, van fer una reunió. Van portar lligar Jesús i el van lliurar a Pilat. I els grans sacerdots li feien moltes acusacions.

Pilat, volent complaure la gent, els deixà lliure Barrabàs i entregà a Jesús, després de fer-lo assotar, perquè fos crucificat.

En veure Pilat s'adonà que era inútil i que, al contrari, es crearia un avalot, va prendre aigua i es va rentar les mans davant la gent, dient: «Sóc innocent d'aquesta sang. Arregleu-vos vosaltres ».

Tots anàvem com ovelles disperses, cadascú seguia el seu camí; i el Senyor va carregar sobre ell tots els nostres crims.

 

 

Quarta estació: Jesús rei de la glòria.

 

Lectura de l'evangeli segons sant Marc 15,16-18 – profeta Isaïes 53, 2-4

Els soldats se'l van endur a l'interior del palau -al pretori i van convocar a tota la companyia. El vesteixen de porpra, li posen una corona d'espines que havien teixit, i van començar a fer-li la salutació: «Salve, rei dels jueus!».

Va créixer en la seva presència com a brot, com arrel en terra àrida, sense figura, sense bellesa. Ho vam veure sense aspecte atraient, menyspreat, rebuig dels homes, com un home de dolors, acostumat a la malaltia, el qual s'ocultaven els rostres, menyspreat i desestimat. Ell portava les nostres malalties i havia pres els nostres dolors; nosaltres el teníem per un home castigat, ferit de Déu i humiliat.

 

Cinquena estació: Jesús amb la creu a coll.


Lectura del llibre de les Lamentacions 1,12 – Salm 146 5.7-8.9

Vosaltres, els que passeu pel camí, mireu i vegeu si hi ha dolor com el dolor que em turmenta, amb el que el Senyor em va afligir el dia de la seva ardent ira.

Feliç l'home que ajuda en el Déu de Jacob, el qual espera en el Senyor, el seu Déu […]. El Senyor deslliura els presos, el Senyor dóna la vista als cecs, el Senyor redreça els vençuts, […] el Senyor guarda els forasters, manté els orfes i la viuda.

 

 

Sisena estació: Jesús i Simó de Cirene.

 

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23,26 – sant Mateu 25,37-39

Quan se l'enduien, van agafar un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere d'ell.

«Senyor, ¿quan et vam veure afamat i et donàrem menjar, o que tenies set i et donàrem beure ?; ¿Quan et vam veure foraster i us vam acollir, o despullat, i us vam vestir ?; ¿Quan et vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure't? ».

Setena estació: Jesús i les filles de Jerusalem
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23, 27-28.31
El seguia una gran gentada del poble, i de dones que es colpejaven el pit i llançaven laments per ell. Jesús es girà cap a elles i els digué: «Filles de Jerusalem, no ploreu per mi, ploreu per vosaltres i pels vostres fills, […] perquè, si això fan amb el tronc verd, què serà del sec?».

Vuitena estació: Jesús és despullat de les seves vestidures
Lectura de l'evangeli segons sant Joan 19,23 – del llibre de Job 1,21
Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat, i van apartar la túnica. Era una túnica sense costura, teixida d'una peça de dalt a baix.
«Nu vaig sortir del ventre de la mare i nu hi tornaré a ell».

 

Novena estació: Jesús és crucificat.


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23,33-34 – del profeta Isaïes 53,5.
I quan van arribar al lloc anomenat «la Calavera», el crucificaren, a ell i als criminals, un a la dreta i un altre a l'esquerra. Jesús deia: «Pare, perdona'ls, que no saben el que fan».

 

Però ell era malferit per les nostres faltes, triturat per les nostres culpes: rebia la correció que ens salva, les seves ferides ens curaven.

 

 

 

Desena estació: Jesús a la creu és humiliat


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23,35-39 – 4,3.9-11
El poble era allà mirant-ho, però les autoritats se'n reien dient:

–Ell que va salvar-ne d'altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu, l'Elegit!

 També els soldats l'escarnien: se li acostaven a oferir-li vinagre 37 i deien:

–Si ets el rei dels jueus, salva't a tu mateix!

Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: «Aquest és el rei dels jueus.»

 Un dels criminals penjats a la creu l'injuriava dient:

–¿No ets el Messies? Doncs salva't a tu mateix i a nosaltres!


«Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa». […] «Si ets Fill de Déu, tira’t d’aquí baix, perquè està escrit: […] (els àngels) et duran amb les seves mans».

Onzena estació: Jesús i la seva Mare.


Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan 19, 25-27
Al costat de la creu de Jesús hi havia la seva mare, la germana de la seva mare, Maria, esposa de Cleofàs, i Maria, la Magdalena. Jesús, en veure la seva mare i al costat d'ella, el deixeble que estimava, digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després, digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I d'aleshores ençà el deixeble la va acollir com una cosa pròpia.


 

Dotzena estació: Jesús mor a la creu.
Lectura de l'evangeli segons sant Joan 19,28-30.33-35
[Jesús] va dir: «Tinc set». Hi havia allà un gerro ple de vinagre. I, subjectant una esponja xopa de vinagre a una canya d’hisop, la hi van acostar a la boca. Jesús, després de prendre el vinagre, va dir: «Tot s’ha complert». Llavors inclinà el cap i expirà. […] Però en arribar a Jesús, veient que ja havia mort, no li trencaren les cames, sinó que un dels soldats, amb la llança, li va traspassar el costat, i al punt va sortir sang i aigua. El que el va veure dóna testimoni, i el seu testimoni és vertader, i Ell sap que diu la veritat, perquè nosaltres també creguem.

 

Tretzena estació: Jesús és baixat de la creu.


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23,53
[Josep d’Arimatea], baixant-de la creu, l'embolcallà amb un llençol i el posà en un sepulcre excavat a la roca, on encara no havia estat posat mai ningú.


 

Catorzena estació: Jesús al sepulcre i les dones.
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 23,55-56
Les dones que l'havien acompanyat des de Galilea el van seguir, i van veure el sepulcre i com havia estat col·locat el seu cos. En tornar, van preparar aromes i mirra. I dissabte van descansar d'acord amb el precepte.

 

Pare nostre

Cant: CREC EN UN DÉU

 

CANÇONS:

 

Esta entrada fue publicada en catequesis adolescents i joves, Comunicacions Generals, Pagina Principal. Guarda el enlace permanente.